Pět milionů akrů určených pro ochranu životního prostředí

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a soukromí vlastníci půdy se spojili, aby chránili více než pět milionů akrů mokřadů, pastvin a prvotřídní zemědělské půdy, což odpovídá oblasti o velikosti New Jersey. Od října služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) zaevidovala 110 tisíc akrů nově chráněného území, čímž USDA dosáhla tohoto důležitého milníku.

„USDA se zavázala k partnerství s farmáři a soukromými vlastníky půdy, aby zachovala přírodní zdroje našeho národa pro budoucí generace a poskytla zachování a rekreační výhody americkému venkovu,“ řekl ministr zemědělství Tom Vilsack. „Oslavujeme jejich úsilí, které nám pomáhá chránit zranitelná území, vytvářet pracovní místa, umožňovat přístup lidí z venku a pomáhat řešit změnu klimatu.“

NRCS nabízí tak zvaná záchranná věcná břemena (conservation easements) prostřednictvím zákona o farmách na dobu 28 let. To je možné díky legislativnímu předpisu, jakým je například Program na zmírnění újmy v zemědělství (ACEP), který pomáhá vlastníkům půdy a dalším subjektům chránit, obnovovat a vylepšovat mokřady, louky a pracovní farmy a ranče právě přes ochranná věcná břemena. Tyto programy prospívají účastníkům i americké veřejnosti tím, že vytvářejí čistší vzduch, vodu a otevřené prostory.

Mokřady – celkem přes 2,8 milionu akrů na celostátní úrovni – zlepšují kvalitu vody filtrováním sedimentů a chemikálií, snižováním záplav, doplňováním podzemních vod, ochranou biologické rozmanitosti a poskytováním příležitostí pro vzdělávací a vědeckou činnost a také pro rekreaci.

Věcná břemena zemědělské půdy chrání dlouhodobou životaschopnost dodávek potravin v zemi tím, že zabraňují přeměně produktivních území na oblasti nezemědělsky využívané. Tato věcná břemena byla již v minulosti zásadní pro ochranu pastvin a zemědělských usedlostí před zájmem městských aglomerací. Věcná břemena zemědělské půdy, včetně pastvin, činí celkem více než 1,9 milionu akrů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *