Pestovanie bazy čiernej

K mnohostranne využiteľným rastlinám s nedoceneným plodinovým potenciálom na domácej odbornej scéne patrí baza čierna Sambucus nigra L., úžitkový ker z čeľade pižmovkovitých. Divo rastúce jedince bazy čiernej sú pôvodným druhom rozšíreným takmer v celej Európe. Novodobo v niektorých krajinách starého kontinentu ide o intenzívne pestovanú trvácu kultúru krovitého až stromovitého charakteru.

Počiatky šľachtenia a využitia bazy pre rôzne účely v potravinárskom priemysle sa viažu k USA, kde sa po jej zavlečení rýchlo ozrejmili vynikajúce vlastnosti tejto rastliny a zakrátko sa aj pristúpilo k pestovaniu odrôd a rôznych hybridov bazy (pri hybridoch ide o hybridy bazy čiernej európskeho pôvodu a druhov, či poddruhov bazy v zámorí pôvodnými). V tradícii väčšiny európskych národov bola baza čierna mnohorako využívaná už od nepamäti,  v minulom storočí sa tu v niektorých krajinách na rôzne účely baza taktiež aj prešľachtila. Avšak aj klonovanie, resp. vegetatívne namnoženie kvalitnejších jedincov bazy čiernej rastúcich vo voľnej prírode divo môže byť doposiaľ vyhovujúcim spôsobom založenia plantáže tejto plodiny. Tovarom trhovo zhodnotiteľným môže byť aj baza zberaná z voľnej prírody.

Pri ručnom zbere bazy sa zberajú celé okolíky v štádiu ich technologickej zrelosti, čo pri ručnom zbere bazy znamená bordovočierne vyfarbenie 95 % kôstkovíc v okolíku. Zber vyzretých plodov je dôležité pre odbúranie vyššie zmienených jedovatých sambunigrozidov. Pri zbere je tiež dôležité zamedziť stekaniu plodov, ktoré sa vyskytuje pri ukladaní okolíkov už na niekoľko vrstiev. Z podobných dôvodov je potrebné úrodu po zbere pred odvozom do spracovne čo najskôr schladiť. Ihneď po zbere je pred schladením ešte potrebné okolíky rozdeliť na menšie časti, pričom sa nutne odstraňujú zelené časti okolíkov, ktoré jedovaté sambunigrozidy ešte obsahujú.  Pokiaľ sa tento úkon vykonáva na poli bezprostredne počas zberu, klesá pracovný výkon ručného zberu zo 40–60 kg na osobu a hodinu (podľa veľkosti okolíkov) zhruba na polovicu. Aby sa pozberala úroda 10–20 t/ha, je potrebných zhruba 300–600 pracovných hodín.

 

Ing. Štefan TÓTH, PhD.

NPPC – VÚA Michalovce

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři 11/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *