Pěstování kukuřice

Spolu s větším tlakem na ochranu zemědělské půdy, životního prostředí a s průběhem klimatické změny se mění také některé postupy při pěstování plodin. Především kvůli vyššímu riziku eroze je do určité míry omezeno pěstování kukuřice. K dispozici jsou ale nové technologie, které některé problémy dokáží řešit. Jejich výzkumem se zabývá doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze, který působí také v Centru precizního zemědělství při této instituci. Ve studiu TV Zemědělec nám poskytl odpovědi na otázky, které s novými technologiemi souvisí.

Jak se mění přístup k pěstování kukuřice v posledních letech?

Je třeba zdůraznit technologie, které vedou k omezování degradačních procesů půdy, zejména eroze, zhutnění, a pochopitelně musíme myslet i na úspory chemických přípravků a hnojiv, spojených s pěstováním kukuřice. Bezpochyby můžeme pozorovat nástup technologií, které jsou spojeny s minimálním a omezeným zpracováním půdy, typu strip-till, tedy zonálním zpracováním půdy, spojené navíc s lokálně cíleným hnojením, přesným a variabilní setím. Řadí se sem také využití meziplodin a pomocných plodin. Takových technologií je celá řada.

Jaké nové technologie považujete za nejslibnější?

Například již zmíněnou technologii strip-till, do jisté míry modifikovanou pro naše evropské podmínky. Dále jsou to technologie spojené především s omezováním rizika eroze, ať se jedná o výsevy do meziplodin, pomocných plodin, využívání funkce pomocné plodiny, zpracování do hrůbků nebo využití folií pro urychlení růstu nebo navýšení výnosu. Nutno podotknout, že právě u kukuřice rozvoj technologií podpořila skutečnost, že jednotlivé postupy intenzivního nebo minimálního zpracování jsou u ní dobře rozvinuty a významně prozkoumány a uplatňovány. K tomu pomáhá i úroveň strojů pro přípravu půdy, zakládání porostů, setí, diferencované ukládání hnojiva, pásové postřiky, změny přítlaku nebo hloubky setí individuálně podle půdních podmínek stanoviště. Faktorů, které technicky a technologicky vstupují do pěstování kukuřice je velké množství.

Celý rozhovor najdete v Úrodě č. 4/2021.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *