Pěstování konopí – ano, nebo ne?

Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

Ing. Marie Bjelková, Ph.D., pracuje ve firmě Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk, konopím se výzkumně zabývá již více než dvacet let.

Pro upřesnění, budu v tomto sloupku charakterizovat tzv. konopí seté, technické, které odpovídá legislativním parametrům a jehož odrůdy jsou registrovány ve společném katalogu odrůd zemědělských plodin EU. Pravděpodobně začnu tím nejbanálnějším, a to je jeho širokoúhlé využití od semen až po vlákno. Dovolím si doložit diagram, který jednoznačně dokazuje zmíněné velké spektrum použitelnosti celé rostliny, jež žádná jiná plodina mimo lnu setého už nemá.

Z pohledu agrotechnického je zařazení konopí obohacením rotačních sledů o další širokolistou plodinu, navíc s pozitivními vlivy pro následnou plodinu i pro půdu i s ohledem na přítomnost kořenových exsudátů.

I přesto, že na straně humánního upotřebení může být negativem jeho schopnost akumulovat těžké kovy a další organické polutanty, z pohledu toxicky zatížených půd je tato schopnost naopak pozitivem. S ohledem na jeho vysokou produkční schopnost biomasy, která v průměru dosahuje kolem 10 tun z hektaru, a z důvodu jeho možnosti vynikající spalitelnosti rovnající se výhřevnosti hnědého uhlí, se stává zemědělskou top plodinou v ozdravných procesech půd.

Také semena jsou lukrativním produktem, ať již loupaná nebo neloupaná, jejich vynikající chuťové vlastnosti, zvláště některých odrůd, které se automaticky přenáší do smyslově vnímaných kvalit oleje. Zde musím vyzdvihnout obsah nenasycených mastných kyselin alfa linolenové oproti linolové a především gama linolenové i jejich optimální poměr 3 : 1, jejichž blahodárný vliv na savčí organismus byl popsán již mnoha vědeckými studiemi. Výhodou je, že pokud semena nebo získaný olej musí být vyřazeny z jakéhokoliv humánního směru, je možnost aplikace do technických směrů k výrobě napouštěcích olejů a lazur k ochraně výrobků ze dřeva. Trvanlivost těchto ošetření se udává až na 20 let a bonusem je dnes tak často skloňované „přátelské s přírodou“.

Určitá negativa jsou spojována se sklizní a posklizňovou úpravou stonku, ale tento nedostatek je možno vyřešit i zapojením odrůdy s krátkým stonkem s možností sklizně klasickým obilním sklízečem a úpravou stonku pro stavební nebo energetické účely.

V oblasti pěstování konopí setého a dalších otázek spojených s touto plodinou pracuji více než 20 let. Moje začátky byly zaměřeny na možnost využití této plodiny ve fytoremediačních technologiích, kdy povědomí o této možné aplikaci bylo i ve světě na počátku. Konopí je plodinou, v posledních letech vědeckou i laickou veřejností bohatě sledovanou, s množstvím výzkumných aktivit po celém světě. Je to plodina, která nám má stále co říci a stále překvapuje.*

Zlatuše Krejčová

Zlatuše Krejčová, manažerka provozu společnosti HEMP PRODUCTION CZ, s. r. o.

Přesto, že se vyjadřuji proč konopí NE, není to proto, že bych nebyla příznivcem této skvělé byliny. Pracovně se konopím zabývám dvanáct let, a to s nadšením a láskou. Jde spíše o to, že jsem mohla poznat různá úskalí, ať již při setí, sklizni, zpracování a následně i prodeji konopných výrobků. Začněme setím – pro setí musíme použít osivo pouze registrovaných odrůd. Konopí není dobré zasévat do kyselých, kamenitých nebo jílovitých půd. Na tuto plodinu nejsou zaregistrovány a povoleny žádné prostředky proti plevelům. Je náročné na vodu a pro dobrý růst potřebuje i dostatek draslíku, dusíku a fosforu. Konopí seté podléhá ohlašovací povinnosti. Osoby pěstující konopí na více než 100 m2, jsou povinni předat údaje příslušnému celnímu úřadu, a to třikrát v roce. Pro sklizeň je potřeba speciálně upravený kombajn. Bohužel v naší republice je pouze jeden. Vlastní ho naše společnost a v době sklizně je schopen sklidit konopí zhruba z 250 ha.

Pokud sklízíme na semeno, které řadíme mezi nejhodnotnější potravinu, je potřeba nejdéle do tří hodin po výmlatu čistit a provětrávat. Pro udržení kvality semen pro potraviny je nutné dodržet skladovací podmínky. Je potřeba hlídat teplotu a vlhkost ve skladovacích prostorách. Vzhledem k předsudkům a malé informovanosti veřejnosti je složitý prodej konopných potravinových      produktů. Velice často jsou výrobky z konopí technického spojovány s konopím Indickým, které obsahuje psychotropní látku THC. Potýkáme se s nejednotnou legislativou z hlediska konopí technického a konopí léčebného.

Z pohledu ekonomiky je problematickou záležitostí uplatnění stonku, které je důležitým faktorem z hlediska rentability pěstování. Vzhledem k absenci tírenské technologie, která je finančně velmi nákladná a trh s vláknem dost nestabilní, není investor, jež by byl ochoten do této oblasti zainvestovat. Pokud by se podařilo tírnu zrealizovat, určitě by se odbyt hlavně na pazdeří a z části i vlákna našel. Vlákno využívají k výrobě především papírny. Pazdeří má uplatnění například ve stavebnictví – pazdéřové desky, konopný beton, zateplovací rohože.

Konopí je určitě rostlinou budoucnosti, ale těch úskalí, které nás při pěstování technického konopí provázejí, je opravdu mnoho. Každému, kdo se rozhodne podnikat v této oblasti, doporučuji získat co nejvíce informací, být pro tuto bylinu opravdu zapálený a trpělivý

Napsat komentář: Anonym Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *