Pěstitelé začali s chemickou ochranou proti plísni bramborové

Ač je letos infekční tlak plísně bramborové významně nižší než v loňském roce, je přesto nutné věnovat této hospodářsky významné chorobě odpovídající pozornost. Pokud by pěstitelé zanedbali ochranu proti plísni bramborové, mohou očekávat redukci výnosu, snížení kvality hlíz či ztráty při skladování. O informace o vývoji plísně bramborové v letošním roce jsme požádali Ing. Ervína Hausvatera, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Jak nás Ing. Hausvater informoval, v ranobramborářské oblasti byly první výskyty plísně bramborové zaznamenány v první dekádě června, avšak v závislosti na podmínkách byl další vývoj choroby slabý. V bramborářské oblasti se plíseň poprvé vyskytla v týdnu od 26.6., a to především na velmi raných odrůdách, na rizikových lokalitách. Plíseň byla zjištěna ojediněle na zahrádkách u malopěstitelů, na běžných plochách se v tomto období plíseň ještě nevyskytovala.
Kritická hodnota negativní prognózy (150), byla dosažena 29. června. Znamená to, že k tomuto datu skončilo období bez nebezpečí infekce plísní bramborovou.
Na základě uvedených zjištění odborníci z Výzkumného ústavu bramborářského doporučovali již v týdnu od 19.6. v bramborářské oblasti první fungicidní ošetření, a to u velmi raných odrůd na rizikových lokalitách a u zapojených porostů. Za rizikové se považují např. lokality u vody, u lesa atd. To jsou místa, kde se plíseň bramborová vyskytuje nejdříve.
V týdnu od 26. 6. již odborníci doporučili ošetření všech ostatních odrůd systémovými fungicidy. Jako nejvhodnější uvedl Ing. Hausvater přípravky Ridomil MZ 72 WP, Galben M. Pokud jsou ještě v zásobě, jsou vhodné také Ripost M nebo Sandofan M8. Množitelské porosty brambor, které budou desikovány již na počátku července, je vhodné ošetřit přípravky Altima nebo Brestanid.
Jak nás dále Ing. Hausvater informoval, u některých porostů došlo k poškození suchem. Vlivem blokace příjmu nebo vlivem nízké zásobenosti pozemku se projevil nedostatek hořčíku. Dosavadní průběh počasí podpořil také výskyt alternariové skvrnistosti. Na tyto porosty ing. Hausvater doporučil aplikovat hnojiva s obsahem hořčíku, např. Campofort, Wuxal, Foligreen. Na porostech, kde se vyskytla alternariová skvrtnitost, doporučil přednostně použít přípravek Bravo.
Další ošetření porostů by měla navazovat na termín prvního ošetření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *