Pěstitelé kmínu bojují s přemnoženým škůdcem

Především agrotechnice pěstování kmínu se věnoval polní den, který u jednoho z největších pěstitelů kmínu, ve firmě ZEPO Bohuslavice a.s., uspořádalo sdružení Český kmín. Přítomní odborníci diskutovali s pěstiteli kmínu především o možnostech odbytu produkce kmínu a o letošním aktuálním problému, kterým je zvýšený výskyt hálčivce. Podle přítomných zástupců sdružení Český kmín jsou některé porosty tímto škůdcem zasaženy totálně.

Nejen ochrana proti tomuto škůdci, ale i proti plevelům a chorobám je v porostech kmínu velkým problémem. Ten obdobně jako u dalších minoritních plodin spočívá především v nedostatku registrovaných přípravků na ochranu rostlin. I když odborníci z firmy Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. prezentovali výsledky svých pokusů, podle kterých přípravky v kmínu prokázaly účinnost, nelze je ale doporučit dokud nebudou registrovány pro ochranu kmínu. Registrace přípravku je však finančně náročná a proto je podle slov Ing. Prokopa Šmirouse z Agritecu důležité hledat pro tento účel vhodné zdroje.
Zvýšený výskyt hálčivce řeší i na pozemcích společnosti, která hostila účastníky polního dne. Podle slov ředitele společnosti ZEPO a.s. ing. Josefa Lukáška se zde letos vlivem hálčivce a plevelů nepodaří dosáhnout výnosu vyššího než 1 t/ha. Jak se mohli účastníci polního dne na pozemcích společnosti přesvědčit, u rostlin zasažených hálčivcem okolík „zkvětákovití“. V takovém stádiu je již podle ing. Lenky Odstrčilové z Agitecu jakákoliv ochrana marná. Jako prevenci doporučila, aby pozemky oseté kmínem v první roce vegetace byly vzdáleny od pozemků s kmínem určeným letos ke sklizni. Předchází se tak šíření škůdce. Chemicky by se proti hálčivci mělo zasahovat v prvním roce vegetace kmínu a to nejlépe v době, kdy je v okolí kmín sklízen.
Ing. Jaroslav Minařík, CSc., ze sdružení Český kmín informoval o předpokládaných možnostech odbytu kmínu. Podle monitoringu, který každoročně sdružení uskutečňuje, se letos bude mák sklízet asi z 1250 ha. Oseto bylo letos asi 1600 ha. Znamená to, že se na trhu bude uplatňovat podobné množství kmínu jako loni a proto se neočekávají ani významné cenové skoky, tzn. že ceny by se měla pohybovat okolo 35 Kč/kg.
„Uvítali bychom, aby se pěstování a odbyt kmínu na této úrovni stabilizoval. Proto je důležité, aby nikdo z pěstitelů neprodával kmín pod cenou,“ uzavřel setkání Ing. Josef Kameník, CSc., předseda sdružení Český kmín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *