Filtr

S řepkou je to jako s auty

Porosty řepky přirovnal k automobilům agronom specialista jihomoravské akciové společnosti Zemos ve Velkých Němčicíc pan Oldřich Hlaváček. „Jen do pěkných porostů se vyplatí investovat a dopřát jim ty nejlepší přípravky. Stará škodovka už nebude jezdit jako Mercedes ani s tím nejdražším olejem, stejně jako špatný porost už nedá vynikající výnos,...

Kategorie: Nezařazené

Nová odrůda špaldy

Odrůda Franckenkorn je první registrovanou odrůdou pšenice špaldy (Triticum spelta L.) v České republice. Je to pozdní odrůda vysokého vzrůstu. Byla vyšlechtěná firmou Pflanzenzucht Oberlimpurg v Německu, zástupcem pro ČR je Selgen, a. s., Praha.

Kategorie: Nezařazené

Nové odrůdy pšenice ozimé

V České republice bylo na podzim roku 1999 oseto ozimou pšenicí 916,9 tis ha (ČSÚ Praha). Potvrdila tak své dominantní postavení mezi obilninami. Pro osev měli pěstitelé k dispozici 49 odrůd pšenice ozimé. Tento počet se letos na jaře rozšířil o čtyři nové odrůdy. Z celkového počtu 53 registrovaných odrůd...

Kategorie: Nezařazené

Padlí chmelové

Padlí chmelové je houbovou chorobou, která je jako škodlivý organismus známa již dlouhou dobu. Nicméně, v České republice pěstovaný žatecký poloraný červeňák nebyl k této mykóze citlivý a tudíž za posledních třicet let prakticky nedošlo k poškození českého chmele. Od roku 1997 se však situace změnila

Kategorie: Nezařazené

Výjimky potvrzují pravidlo

Na květnové schůzi vedoucích kontrolních stanovišť uskutečněné ve čtvrtek minulého týdne se nehovořilo pouze o výživném stavu sledovaných porostů, ale také o dalších aktuálních problémech rostlinné výroby. Mimo informací o výživném stavu rostlin, o kterém v týdeníku Zemědělec pravidelně souhrnně informují články Věry Baierové z VÚRV v Praze-Ruzyni, zazněly i...

Kategorie: Nezařazené

Ceny máku stoupnou vlivem zaorávek

Letošní suché jarní počasí snad nejvíce ublížilo porostům máku. „Zaseto bylo asi 40 000 ha máku, pravděpodobně se však zaorá víc než 20 000 hektarů, možná až 25 000. Je tedy možné, že se mák bude sklízet z ještě menší výměry, než je polovina pro letošek zamýšlených a původně zasetých...

Kategorie: Nezařazené

Škůdci řepky v poločase

Nepříznivý vliv extrémně teplého a suchého počasí na růst polních plodin má více forem. Ačkoliv minulý týden , jak optimisté mezi zemědělci doufají, došlo k zásadnímu zvratu, s důsledky přemnožení škůdců, jimž předchozí stav velmi vyhovoval, se budou pravděpodobně potýkat po celou vegetační sezónu.

Kategorie: Nezařazené

Stručná informace o výskytu škodlivých organismů (choroby a škůdci) č. 6 za období 7. – 14.5. 2000

Počasí V daném období přetrvávaly nadprůměrné teploty beze srážek. U ozimů docházelo k urychlení vývoje a nedostatkům ve výživě. U většiny plodin se projevoval nedostatek vláhy v důsledku sucha, pouze ojedinělé lokální deště, bouřkového charakteru nezlepšily vláhový deficit. Obilniny V ozimých obilninách docházelo vlivem sucha k redukci již vyvinutých odnoží...

Kategorie: Nezařazené

Výroba pícnin je u nás málo intenzivní

„Extenzivní výroba píce na orné půdě je i dnes v příznivých půdně klimatických podmínkách málo efektivní, a proto je nezbytný obrat k intenzitě výroby na úrovni minimálně 9 tun/ha sena víceletých pícnin,“ uvádí ve jednom ze článků připravovaného Speciálu Plus květnového časopisu Farmář RNDr. Jan Nědělník z Výzkumného ústavu...

Kategorie: Nezařazené

Galben M – nový proti plísni bramborové

Firma OptimAgro, která je součástí společnosti Aventis Group, prodává na českém trhu především známé a zavedené přípravky na ochranu rostlin. Obchoduje však také s produkty firem, které nemají na českém trhu vlastní zastoupení. Jedním z takových přípravků je i letošní novinka, italský fungicid Galben M, určený k řešení problémů s...

Kategorie: Nezařazené