Filtr

Šlechtitel musí odhadnout i požadavky trhu

O nově povolené odrůdě brambor Katka vyšlechtěné odborníky ze Sativy Keřkov, a.s., jsme již informovali v týdeníku Zemědělec. Tato odrůda však není jediným výsledkem práce keřkovských šlechtitelů. Za 75leté existence stanice v Keřkově zde vyšlechtili 50 odrůd a chystají se uvést na trh další nové materiály.

Kategorie: Nezařazené

Mezi hybridy kukuřice je z čeho vybírat

S širokým sortimentem hybridů kukuřice se měli možnost seznámit účastníci polních přehlídek, které v průběhu září uspořádala firma Agrokonzulta Žamberk a.s. V první polovině září zemědělci na pozemcích společnosti Klas Nekoř, a.s., hodnotili více než 50 hybridů firem Advanta, Cezea, Limagrain, KWS, Novartis, Pioneer a dalších. Obdobná akce se konala...

Kategorie: Nezařazené

Nová odrůda brambor z Keřkova

V letošním roce byla povolena nová konzumní odrůda brambor Katka, vyšlechtěná v podniku Sativa Keřkov a.s. Ing. Vratislavem Voral, CSc., vedoucí šlechtitel keřkovské stanice, nás v rozhovoru seznámil s přednostmi této nové odrůdy.

Kategorie: Nezařazené

Slunečnice slibuje dobré výnosy i dobrou kvalitu

Ještě před patnácti lety byla u nás slunečnice velmi okrajovou plodinou, se kterou jsme se na polích setkávali jen výjimečně. Dnes již mají propagátoři pěstování slunečnice a její pěstitelé kus práce za sebou a slunečnice se v řadě podnicích v teplejších částech naší republiky stala samozřejmou součástí osevního postupu. Užitečné...

Kategorie: Nezařazené

Řepka potřebuje chránit hned od počátku vegetace

Řepka v současné době zaujímá asi 12% podíl v osevním postupu. Vzhledem k tomu, že není zařazována na všechny pozemky, je její zastoupení na některých lokalitách dokonce až třicetiprocentní. Řepka se navíc seje i na sousedící pozemky a protože se také rozšiřuje pěstování jarní řepky, vznikají celoročně nepřerušené pásy zelené...

Kategorie: Nezařazené

Falcon na Zemi živitelce zabodoval

Jak jsme již v týdeníku Zemědělec informovali, v březnu letošního roku uvedla firma Bayer s.r.o. na trh nový fungicidní přípravek Falcon. Během letošní sezóny měli pěstitelé možnost si tento přípravek vyzkoušet a poznat jeho výjimečné vlastnosti. S těmi se seznámili také členové odborné hodnotitelské komise, kteří na letošní Zemi živitelce...

Kategorie: Nezařazené

Kukuřice několikrát jinak

Po dva poslední srpnové dny probíhaly v Čánce u Opočna Farmářské dny s Force Limagrain. Jejich pořadateli byla firma FORCE LIMAGRAIN, s.r.o., významný dodavatel osiva kukuřice, a FARMA MONFI, s.r.o., na jejíž pozemcích byly demonstrační pokusy založeny a vedeny. Program byl v obou dnech stejný, takže ti, kteří nestihli cestu...

Kategorie: Nezařazené