Filtr

Pukancová kukuřice na našem trhu pouze z dovozu

Pukancová kukuřice, ze které se vyrábí stále oblíbenější pochoutka zvaná popcorn, se v naší republice zatím nepěstuje. Ač je popcorn i v Evropě znám již od dob objevení Ameriky, kdy evropským osadníkům „bouchací kukuřici“ darovali Indiáni, zůstává Amerika stále nejdůležitějším pěstitelem a také konzumentem pukancové kukuřice.

Kategorie: Nezařazené

Choroby konopí

Konopí je další plodinou, jejichž výměra bude s nejvyšší pravděpodobností stoupat, ale přesto se nepředpokládá intenzívní rozšíření. O zřejmých pozitivech a užitečnosti této plodiny pojednávají jiné články, mým úkolem je zmínit se o možných chorobách. Konopí stejně jako všechny rostliny ať kulturní či plané, může být napadáno řadou patogenů. Přibližně...

Kategorie: Nezařazené

Nově se vyskytující plevele zemědělské půdě

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se stále mění vlivem změny pěstebních technologií (technologie zpracování půdy, setí, sklizeň atd.) i vlivem dlouhodobých klimatických změn a cestami invazivů, tj. plevelů cizích k nám migrujících různými cestami (lodní a železníční doprava) v různých komoditách (potraviny, krmiva, rudy atd.). ...

Kategorie: Nezařazené

VLIV PĚSTITELSKÝCH OPATŘENÍ NA VÝNOS ZRNA A POTRAVINÁŘSKOU JAKOST SOUČASNÝCH ODRŮD OZIMÉ PŠENICE

K základním pěstitelským cílům u všech plodin patří dosažení maximální produkce vyhovující kvality. K tomu je nepochybně zapotřebí optimalizovat pěstitelská opatření, a to ekonomicky výhodně a s ohledem na ochranu životního prostředí. V současné době se za určitých podmínek stává nutností omezit dávky pesticidů a hnojiv. Je tomu tak...

Kategorie: Nezařazené

Agrochemické zvláštnosti půd podhorských a horských oblastí Šumavy

V souvislosti se současným stavem tržní ekonomiky v zemědělství i s budoucím vstupem ČR do EU včetně nutné konkurenceschopnosti naší zemědělské výroby v rámci evropského zemědělství se vytvořila pilířová otázka, jak vůbec hospodařit v podhorských a horských oblastech Šumavy. Samozřejmě, že poslední slovo zřejmě budou mít ekonomové, ale pomůckou...

Kategorie: Nezařazené

Larvy kovaříkovitých brouků na slunečnici a ochrana proti nim

Slunečnice je v našich podmínkách poškozována relativně malým počtem hmyzích škůdců. Při vzcházení a v ranních fázích jejího vývoje jsou to larvy kovaříkovitých brouků (drátovci), do období začátku květu pak mšice, mšice slívová a později i mšice maková, případně škody způsobené sáním některých polyfágních druhů z čeledi klopuškovitých.

Kategorie: Nezařazené

Škodliví činitelé kmínu kořenného a možnosti ochrany proti nim

Kmín je v současné době významnou minoritní komoditou českého zemědělství, který pro svou atraktivitu přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jejího pěstování je závislá na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční...

Kategorie: Nezařazené