Filtr

Vývoj pěstování obilnin vyplyne z naší konkurenceschopnosti

Domácí spotřeba obilnin se zřejmě výrazně měnit nebude. Zvýšení rozsahu pěstování bychom mohli docílit pouze vytvořením své šance na světových trzích a vysokou konkurenční schopností, tj. nízkými náklady na jednotku produkce. Vyplynulo to z vystoupení Ing. Petra Jakobe, CSc. z Výzkumného ústavu zemědělského na konferenci Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin proti...

Kategorie: Nezařazené

KANTOR – ČASNĚ JARNÍ ODPLEVELENÍ OBILNIN

Základním předpokladem vysoké intenzity pěstování obilnin je bezplevelný porost. Jedině dobře odplevelená obilnina reaguje příznivě na všechny další intenzifikační faktory jako je hnojení a fungicidní ochrana. I vlastní odplevelení obilnin má určitá pravidla, jejichž respektování se vyplatí jak z hlediska úspory nákladů, tak i následně zvýšení výnosů.

Kategorie: Nezařazené

Choroby a škůdci máků

Mák patří k plodinám, jejichž plochy v posledních letech rostou. Podle dostupných údajů bylo v roce 1990 oseto mákem 9 092 ha, v r. 2000 již 31 473 ha. Při tomto trendu lze tedy předpokládat i zvyšování výskytu chorob škůdců....

Kategorie: Nezařazené

V Almeríi už nerostou melouny ze země

Pěstitelé zeleniny a ovoce v provincii Almería na jihovýchodě Španělska už nedávají sazenice rajčat nebo melounů do země. Změnili tuto zpola pouštní oblast v "moře umělé hmoty" s inovovanými kulturami v plátech ze skleněné vlny nebo v kádích naplněných malými úlomky vulkanických kamenů, píše agentura AFP.

Kategorie: Nezařazené

Choroby a škůdci lnu

Len se v ČR pěstuje nyní celkem na cca 6 000 ha. Tato plodina může být napadána celou řadou hospodářsky významných patogenů, jejich druhové spektrum se podle dostupných údajů v jednotlivých evropských státech liší.

Kategorie: Nezařazené

Vymezení méně příznivých oblastí v ČR

Méně příznivé oblasti LFA a oblasti s ekologickými omezeními jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními a sociálně-ekonomickými podmínkami v důsledku čehož mají zemědělci hospodařící v této oblasti vážné existenční problémy. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita jarního ječmene ze sklizně roku 2000

Sklizňový rok 2000 je možno nazvat rokem kritickým pro jarní ječmen. Sklizňová plocha klesla na 354 tis. ha a vzhledem k nízkému výnosu (3,1 t/ha) bylo sklizeno pouze něco málo pře jeden milion tun jarního ječmene, což je určitě nejnižší množství za posledních 15-20 let. ...

Kategorie: Nezařazené