Filtr

Mák potřebuje zlepšit pěstební technologie

Nejen pěstebním technologiím máku byla věnována první akce sdružení Český mák uskutečněná 4.července v Stehelčevsi na okrese Kladno. Po prvním jednání členů nedávno založeného sdružení se konal odborný seminář, na který navázala prohlídka pokusů na pozemcích společnosti Penta Dřetovice s.r.o.

Kategorie: Nezařazené

RIDOMIL PLUS 48 WP proti plísni okurkové

Od roku 1984 patří plíseň okurková k nejzávažnějším chorobám okurek v České republice. Patogen se k nám šíří větrem z oblastí jihovýchodní Evropy a Blízkého východu, kde přezimuje. Příznaky napadení se objevují na starších, plně vyvinutých listech ve formě světle zelených až žlutozelených skvrn, ohraničených nervaturou. Postupně skvrn přibývá a...

Kategorie: Nezařazené

V Lešanech to s mákem umějí

V Lešanech na Prostějovsku má pěstování máku dlouholetou tradici. Již za éry družstva tu mák pěstovali na velké výměře a jako v jednom z mála podniků bývalé federace, se zde sklízela makovina, která byla k farmaceutickému využití zpracována na Slovensku. Dnes zde celkovou výměru 2940 ha zemědělské půdy obhospodařuje společnost...

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelé začali s chemickou ochranou proti plísni bramborové

Ač je letos infekční tlak plísně bramborové významně nižší než v loňském roce, je přesto nutné věnovat této hospodářsky významné chorobě odpovídající pozornost. Pokud by pěstitelé zanedbali ochranu proti plísni bramborové, mohou očekávat redukci výnosu, snížení kvality hlíz či ztráty při skladování. O informace o vývoji plísně bramborové v letošním...

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelé kmínu bojují s přemnoženým škůdcem

Především agrotechnice pěstování kmínu se věnoval polní den, který u jednoho z největších pěstitelů kmínu, ve firmě ZEPO Bohuslavice a.s., uspořádalo sdružení Český kmín. Přítomní odborníci diskutovali s pěstiteli kmínu především o možnostech odbytu produkce kmínu a o letošním aktuálním problému, kterým je zvýšený výskyt hálčivce. Podle přítomných zástupců sdružení...

Kategorie: Nezařazené

Polní den BASF

Také v letošním roce uspořádala firma BASF na dvou místech republiky polní den. Moraváci se měli možnost sejít na pozemcích ZS Pobečví, a.s., v Rokytnici u Přerova 15. června. Čeští pěstitelé se sjeli 20. června na pozemky ZD Velké Přílepy u Kněževse u Prahy. Zhruba na hektarových parcelách ozimé pšenice,...

Kategorie: Nezařazené

Aventis školil pěstitele

Na počátku června uspořádala firma Aventis CropScience dva semináře, na kterých zemědělskou praxi seznámila s aktuálními problémy ochrany rostlin a nabídla možná řešení z jejího sortimentu nabízených přípravků.

Kategorie: Nezařazené