Filtr

Právě vychází ÚRODA 2/2000

V tomto čísle se můžete dočíst: - o nepotravinářském využití půdního fondu - zda pěstovat v ČR technické konopí - na co a koho spoléhají Obchodní sladovny - jak konzervovat přebytky pastevní píce Najdete zde tematickou přílohu, která je věnována lnu. ...

Kategorie: Nezařazené

Dlouhodobé skladování sladovnického ječmene ve vztahu ke sladařské jakosti

Zajištění dodávek sladovnického ječmene ke sladování o vyrovnané kvalitě v průběhu celého roku do doby příští sklizně je stále problematické. Rovněž tak případné meziroční rozdíly v technologické kvalitě sladovnického ječmene, což je zejména problémem letošní sklizně, se nepříznivě projevují v kvalitě vyráběného sladu, zejména v letech s nepříznivými klimatickými podmínkami...

Kategorie: Nezařazené

Problematika kvality siláží a silážních aditiv

Vysoká kvalita siláží je klíčovým faktorem pro dosažení vysoké užitkovosti zvířat při současně ekonomicky únosných nákladech na produkci a pro zdraví zvířat. Vzhledem ke skutečnosti, že většinu sušiny krmných dávek skotu tvoří siláže, má zvýšení jejich krmné hodnoty, včetně zlepšení kvality kvasného procesu a dietetické hodnoty, klíčový význam. ...

Kategorie: Nezařazené

Technické konopí v ČR? – rozhodně ano

Na celém světě a zvýšenou intenzitou v Evropské unii pokračuje trend rozvoje pěstování a zpracování obnovitelných přírodních zdrojů. Velmi perspektivním jsou především lýkové rostliny, které dosud jako jediné mají v oblastech mírného pásma praktický význam. Jde především o pěstování a zpracování lnu a konopí. Po již tradičním využívání lněné suroviny...

Kategorie: Nezařazené

Rentabilita kukuřice na zrno v řepařské výrobní oblasti

V současném období dochází k mírnému nárůstu ploch kukuřice na zrno, která se v posledních letech rozšířila mimo kukuřičnou výrobní oblast také do řepařské výrobní oblasti. Především tam se dostává na kvalitní pozemky, neboť v osevním sledu nahrazuje cukrovku, jejíž plocha za poslední tři roky významně poklesla. Velký význam na...

Kategorie: Nezařazené

Obnova travních porostů

Obnova travních porostů je dosud nejrozšířenější způsob introdukce kulturních druhů na luční a pastevní stanoviště. Využívá se jí zejména po rekultivacích, dlouhodobém využívání travních porostů spojeném se vznikem terénních nerovností, po silné degradaci travního porostu v důsledku dlouhodobého nevyužívání či nerespektování zásad pratotechniky a po vyčerpání všech konzervativních pratotechnických opatření...

Kategorie: Nezařazené

Termín sklizně kukuřice na LKS

Problematika stanovení vhodného termínu sklizně kukuřice na siláž je často diskutována. Zařazením hybridů typu staygreen, kdy opticky pole vypadá zelené, se otázka termínu jeví ještě složitější. Silážování klasů metodou LKS umožňuje produkci vysoce hodnotného krmiva. Zde právě i malé rozdíly v koncentraci krmných hodnot při sklizni kukuřice mají velký...

Kategorie: Nezařazené

Pěstování brambor prodělalo mnoho změn

Zlepšení ochrany proti chorobám a škůdcům je jedna z pozitivních změn uplynulého období v oblasti pěstování brambor. Při naší návštěvě Oddělení ochrany Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás o tom informoval Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc.

Kategorie: Nezařazené

Registrace hnojiv a odborný dozor

Hnojiva mohou mít nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrožovat úrodnost půdy, zdraví lidí nebo zvířat a poškozovat životní prostředí. Některá hnojiva jsou například žíravinami, jiná podporují hoření nebo při zahřátí vytvářejí jedovaté zplodiny, některá jsou nebezpečná pro včely, další mají vyšší obsah rizikových prvků, zejména kadmia, olova, rtuti a dalších, některá...

Kategorie: Nezařazené