Filtr

Seznam doporučených odrůd průmyslových brambor na obzoru

Návštěva komisařů Evropské unie, kteří v České republice hodnotili dodržování fytosanitárních předpisů a jejichž závěry rozhodnou o případném zrušení zákazu vývozu českých brambor do EU je jen jednou z dobrých zpráv pěstitelům brambor, které našemu týdeníku sdělil předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky (ÚBS) ing. František Novák.

Kategorie: Nezařazené

Kvalitní surovina – předpoklad kvalitního produktu

Stojíme na prahu nového tisíciletí, ale pro nás sladaře stačí, že jsme na počátku roku, od něhož mnoho očekáváme. Očekáváme, že nová sklizeň ječmene bude vysoká a kvalitní a opět nabude sílu historické rčení – český ječmen, český slad a české pivo. Zároveň víme, že sklizeň roku 2000 neposkytla pěstitelům...

Kategorie: Nezařazené

Význam poloprovozních pokusů při výběru hybridu kukuřice

Při výběru osiva kukuřice je třeba věnovat pozornost volbě správného hybridu do konkrétních podmínek pěstování, aby konečný efekt odpovídal představám pěstitele. Ke správnému výběru mohou mimo jiné částečně posloužit nabídkové katalogy hybridů osivářských a distribučních firem, dále potom přehledy odrůd, které u novějších a kontrolních hybridů vydává odbor odrůdového zkušebnictví...

Kategorie: Nezařazené

Novinky v sortimentu hybridů kukuřice KWS

Současná nabídka hybridů kukuřice pro pěstitele zahrnuje tak velký počet, že je velmi obtížné se v ní orientovat. Abychom si tuto situaci trochu usnadnili, vycházejme z toho, že kukuřice je plodinou mikroregionu a její hybridy jsou zkoušeny nejen ve dvou základních skupinách využití (na zrno a na siláž), ale zároveň...

Kategorie: Nezařazené

Směry šlechtění trav a jetelovin

Trávy a jeteloviny jsou velké a různorodé skupiny rostlin, které v sobě zahrnují řadu botanických druhů a rodů. Pouze některé z nich jsou využívány pro potřebu člověka. Velké rozmanitosti rostlinných druhů v těchto skupinách odpovídá i jejich rozdílné využití. ...

Kategorie: Nezařazené

Trávy pro energetické využití

Oseva PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská, Rožnov - Zubří, řešila výzkumný projekt „Využití některých trav jako náhrady spontánních úhorů v marginálních oblastech“ Národní agentury pro zemědělský výzkum č. EP 7018. Cílem projektu je náhrada ladem ležící půdy v oblasti, kde leží Výzkumná stanice travinářská, vhodnou plodinou - travou. Do projektu...

Kategorie: Nezařazené

Naše hlavní okopaniny

Plochy cukrovky loni poklesly o 22 tisíc ha na 55.700 ha. Rovněž je odhadován nižší výnos asi o 1,5 t.ha-1, tj. 45,4 t.ha-1. Cukrovka z loňské sklizně však dosahuje vyšší cukernatosti, která se blíží 18 % a podílí se na zachování stejného výnosu bílého cukru ve výši 6,82 t.ha-1 jako...

Kategorie: Nezařazené