Filtr

Ochrana proti plevelům v porostech máku setého

Mák setý (Papaver somniferum L.) patří v ČR k tradičně pěstovaným plodinám s rostoucími plochami pěstování. V posledních letech výměry značně kolísaly a to se projevilo i na výkupních cenách makových semen. Ty se měnily od 22 tisíc Kč za 1 t v roce 1999/00, kdy byla produkce 28 tisíc...

Kategorie: Nezařazené

Používání herbicidů v České republice

Herbicidy jsou nejpoužívanější kategorií přípravků na ochranu rostlin v České republice. Podle šetření terénní služby Státní rostlinolékařské správy se v roce 2000 použilo téměř šest tisíc tun hotových produktů, což představuje 2,6 tisíce tun účinných látek herbicidů a desikantů. Z celkového podílu všech spotřebovaných pesticidů v zemědělství tvoří přípravky proti...

Kategorie: Nezařazené

Šednutí dužniny hlíz zhoršuje kvalitu brambor

V týdeníku Zemědělec jsme již několikrát informovali o zhoršené kvalitě konzumních brambor z loňské sklizně, která způsobuje problémy s jejich uplatněním na trhu.Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás informoval o tom, že jednou z příčin zhoršení kvality konzumních brambor je poměrně vysoký výskyt...

Kategorie: Nezařazené

Změny v zastoupení plevelů při minimálním zpracování půdy

V současné době se v zemědělských podnicích nelze obejít bez určité minimalizace v systému zpracování půdy k jednotlivým plodinám. Díky dostupné škále herbicidů se nejvíce zjednodušuje zpracování půdy během vegetace, ale vynechává se řada úkonů zpracování půdy i před setím a sázením a v základním zpracování půdy. Hned v úvodu...

Kategorie: Nezařazené

Základy agrotechniky kmínu

Zemědělská praxe dosahuje v posledních letech v produkci kmínu nevyrovnaných a nestabilizovaných výsledků. Proto je nutno ujasnit si znovu základní předpoklady úspěšného pěstování. ...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana kmínu proti plevelům

Kmín kořenný je rostlina, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Vlastní herbicidní ochrana porostů kmínu ovšem nezačíná až jeho zasetím nebo těsně před ním, ale již odpovědným výběrem nezapleveleného pozemku, popřípadě likvidací vytrvalých plevelů v předplodině. ...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti s fungicidem Flamenco

Fungicid Flamenco byl v České republice poprvé prodáván v roce 2000. Mnohý zemědělec se tehdy rozmýšlel, kdy aplikovat fungicid a zda se mu tato investice vrátí. Po extrémním suchu v měsíci květnu přišly vydatné srážky a s nimi prudký rozvoj listových a klasových chorob. Nyní již víme, že rozhodujícím obdobím...

Kategorie: Nezařazené

Šíření plevelů z neobdělávaných a neudržovaných ploch

Od začátku devadesátých let prochází zemědělství poměrně složitou cestou. To se projevuje na stavu zaplevelení našich polí. Nedostatek finančních prostředků mezi zemědělci a v řadě případů složitá orientace v uplatnění se na trhu vytváří vhodné podmínky pro nárůst zaplevelenosti polí. ...

Kategorie: Nezařazené