Filtr

V Lešanech to s mákem umějí

V Lešanech na Prostějovsku má pěstování máku dlouholetou tradici. Již za éry družstva tu mák pěstovali na velké výměře a jako v jednom z mála podniků bývalé federace, se zde sklízela makovina, která byla k farmaceutickému využití zpracována na Slovensku. Dnes zde celkovou výměru 2940 ha zemědělské půdy obhospodařuje společnost...

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelé začali s chemickou ochranou proti plísni bramborové

Ač je letos infekční tlak plísně bramborové významně nižší než v loňském roce, je přesto nutné věnovat této hospodářsky významné chorobě odpovídající pozornost. Pokud by pěstitelé zanedbali ochranu proti plísni bramborové, mohou očekávat redukci výnosu, snížení kvality hlíz či ztráty při skladování. O informace o vývoji plísně bramborové v letošním...

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelé kmínu bojují s přemnoženým škůdcem

Především agrotechnice pěstování kmínu se věnoval polní den, který u jednoho z největších pěstitelů kmínu, ve firmě ZEPO Bohuslavice a.s., uspořádalo sdružení Český kmín. Přítomní odborníci diskutovali s pěstiteli kmínu především o možnostech odbytu produkce kmínu a o letošním aktuálním problému, kterým je zvýšený výskyt hálčivce. Podle přítomných zástupců sdružení...

Kategorie: Nezařazené

Polní den BASF

Také v letošním roce uspořádala firma BASF na dvou místech republiky polní den. Moraváci se měli možnost sejít na pozemcích ZS Pobečví, a.s., v Rokytnici u Přerova 15. června. Čeští pěstitelé se sjeli 20. června na pozemky ZD Velké Přílepy u Kněževse u Prahy. Zhruba na hektarových parcelách ozimé pšenice,...

Kategorie: Nezařazené

Aventis školil pěstitele

Na počátku června uspořádala firma Aventis CropScience dva semináře, na kterých zemědělskou praxi seznámila s aktuálními problémy ochrany rostlin a nabídla možná řešení z jejího sortimentu nabízených přípravků.

Kategorie: Nezařazené

Na zkušební stanici bylo co porovnávat

Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) má po celé republice řadu zkušebních stanic. Jednou z nich je zkušební stanice ve Filipově u Čáslavi, na které se 14. června uskutečnil Den otevřených dveří. Několik desítek pěstitelů mělo možnost na pozemcích stanice porovnat celý odrůdový sortiment několika plodin. „Odrůda se na...

Kategorie: Nezařazené

Na české čekance si pochutnávají Italové

Čekankou na pultech obchodů zatím nalezneme jen výjimečně, přesto se v České republice pěstuje a dokonce se s úspěchem vyváží do zahraničí. Za jedním z průkopníků pěstování této v Čechách zatím netradiční zeleniny jsme se vypravili do Sedlnic, obce nedaleko Nového Jičína.

Kategorie: Nezařazené

Jak vyřešit problém škůdců na fazolích?

Do naší redakce často přicházejí dopisy čtenářů, kteří se na nás obracejí s problémy, které je při jejich práci trápí a sami neznají jejich řešení. Obrátil se na nás i čtenář z Brna, který je velkým a dlouholetým pěstitelem keříčkových fazolí různých druhů a barev. Jak nám v dopise napsal,...

Kategorie: Nezařazené