Filtr

Pěstování energetických dřevin – alternativa pro těžko obdělatelné pozemky

O pěstování rychlerostoucích dřevin, stejně jako o mnohé jiné alternativy tradiční zemědělské výroby, stále stoupá zájem. O řadě alternativ se již přestalo pouze hovořit a slova nahradily konkrétní činy. Důkazem toho je například před pěti lety vysázená jedenáctihektarová plantáž topolu černého v Zemědělském obchodním družstvu Olešník v okrese České Budějovice,...

Kategorie: Nezařazené

Letošní výnosy řepky překvapily

V moravském Hluku se nedávno na jedné z největších zemědělských akcí, pořádané Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha (SPZO) a místním zemědělským podnikem Dolňácko, a.s., sešlo kolem tisícovky pěstitelů olejnin. Již poněkolikáté zde na tradičním vyhodnocovacím semináři Systém výroby řepky Hluk, nejen hodnotili uplynulou sezónu, ale také získávali informace o...

Kategorie: Nezařazené

Výzkum na pastviny nezapomíná

Vědecký a odborný seminář Systémy pastvy, uspořádaný 23. listopadu katedrou pícninářství Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s firmou VP AGRO, s.r.o., nebyl velkou akcí s obrovskou účastí. Byl připraven pro užší okruh těch, které pastva a problémy s ní související opravdu zajímá. Zaznělo na něm, jak...

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelé olejnin se opět po roce sešli

Přibližně ve stejném termínu jako loni (14. – 16. 11. 2000) konal se i letos v Hluku u Uherského Hradiště vyhodnocovací seminář(v pořadí již sedmnáctý) Systému výroby řepky. Jeho pořadateli byly Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, a Dolňácko, a.s. Hluk. Součástí semináře bylo také již tradiční setkání pěstitelů slunečnice....

Kategorie: Nezařazené

Kvalita brambor na pultech obchodů je stále neuspokojivá

Ač v posledních několika letech došlo k podstatnému zlepšení kvality prodávaných brambor, nemůžeme být s úrovní prodeje konzumních brambor zdaleka spokojení. Také proto byla kvalita brambor jedním z hlavních témat projednávaných na Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě, o kterých jsme již stručně informovali v týdeníku Zemědělec.

Kategorie: Nezařazené

Holandského farmáře překvapila odbornost českých zemědělců

Celý týden strávil holandský farmář Nico Bleeker mezi zemědělci na severovýchodě Čech, kam byl vyslán organizací Netherland Management Cooperation Programme (NMCP). NMCP je společnosti podporovaná holandskou vládou, která organizuje pobyt manažerů v seniorském věku ve výlučně privátních podnicích po celém světě, aby zde zhodnotili své zkušenosti a pomohli rozvoji a...

Kategorie: Nezařazené

Kdy budou mít brambory seznam doporučených odrůd

Ve Státní odrůdové knize jsou v současné době zapsány 102 odrůdy brambor. I když rozhodování o tom, jaké brambory pěstovat, usnadňuje jejich rozdělení podle pěstitelských směrů, je orientace v tak velkém počtu odrůd přece jenom náročná Základní popis odrůdy neposkytuje pěstiteli dostatečné informace zvláště o stabilitě výnosu v určitých...

Kategorie: Nezařazené