Filtr

Pšenice s pekařskou kvalitou

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je tradičním účastníkem výstavy Naše pole. V rámci kompletního sortimentu odrůd jarních i ozimých obilnin se představilo několik letošních novinek. Shodou okolností tvořily skupinu pšenic s pekařskou kvalitou A.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Vegetace plevelů – pohled do minulosti

Zemědělství je umění pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat, které hrálo zásadní roli ve vývoji člověka, ale také ve vývoji rostlin a živočichů. Zemědělství vzniklo před 11 500 lety, na naše území se dostalo o něco později – před 6000 lety. Díky zemědělství začal člověk vytvářet nový typ prostředí, což se projevilo...

Kategorie: Ochrana rostlin

Bezpečnější plnění postřikovače

Noví členové přibyli do skupiny firem, které vyvíjejí systém uzavřeného plnění (Closed Transfer System, CTS) easyconnect. Jedná se o společnosti Belchim Crop Protection, FMC Corporation a Rovensa Group. Aktuálně na projektu pracují společnosti ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm a Syngenta. Společnost BASF o tom informovala v tiskové zprávě....

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace výdrolu obilnin a pýru plazivého v ozimé řepce

Na změnách spektra plevelů v posledních desetiletích se projevuje významně především snížení počtu plodin, tzv. tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

Kategorie: Nezařazené

V Nizozemsku chtějí snížit hnojení dusíkem

V Nizozemsku se diskutuje o vyvlastnění zemědělské půdy jako způsobu řešení "dusíkové krize". Ta začala v roce 2019, kdy vláda rozhodla, že se dělá málo proto, aby poklesl vnos dusíku do půdy. Od prvního července platí "dusíkový zákon" který požaduje, aby do roku 2030 byla polovina "na dusík citlivé přírody"...

Kategorie: Výživa rostlin

Plánovaná redukce hnojení dusíkatými hnojivy jako logický krok – ano, nebo ne?

Dusík patří mezi nepostradatelné prvky pro rostliny i živočichy. Uplatňuje se jako složka stavebních látek, působí v transportních systémech, reguluje růst a podobně. Z dlouhodobých poznatků výzkumu jednoznačně vyplývá, že nedostatek dusíku u rostlin negativně ovlivní některou z uvedených funkcí. Výživa rostlin dusíkem proto musí odpovídat potřebám rostlin. Jejich požadavky na dusík jsou...

Kategorie: Jak to vidím já

Pochlubili se rozsáhlým sortimentem

Komplexní sortiment obilnin představila na výstavě Naše pole firma SAATEN-UNION CZ s. r. o. V nabídce mají kromě liniových odrůd pšenice také hybridní materiály. V sortimentu ozimého ječmene pak disponují odrůdami s rezistencí vůči žluté zakrslosti ječmene. Pro zájemce o méně rozšířené obilniny je v nabídce také oves.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy