Filtr

Zkušenosti s fungicidem Flamenco

Fungicid Flamenco byl v České republice poprvé prodáván v roce 2000. Mnohý zemědělec se tehdy rozmýšlel, kdy aplikovat fungicid a zda se mu tato investice vrátí. Po extrémním suchu v měsíci květnu přišly vydatné srážky a s nimi prudký rozvoj listových a klasových chorob. Nyní již víme, že rozhodujícím obdobím...

Kategorie: Nezařazené

Šíření plevelů z neobdělávaných a neudržovaných ploch

Od začátku devadesátých let prochází zemědělství poměrně složitou cestou. To se projevuje na stavu zaplevelení našich polí. Nedostatek finančních prostředků mezi zemědělci a v řadě případů složitá orientace v uplatnění se na trhu vytváří vhodné podmínky pro nárůst zaplevelenosti polí. ...

Kategorie: Nezařazené

Nejnebezpečnější vytrvalé plevele

Význam vytrvalých plevelů na orné i zemědělské půdě v posledních deseti letech výrazně vzrostl. Jejich podíl v druhovém složení plevelových společenstev co do poměru vytrvalých plevelů vůči jednoletým plevelům výrazně stoupl a též vzrostl počet plevelných druhů významně se vyskytujících na zemědělské půdě. V posledním desetiletí se staly významné některé...

Kategorie: Nezařazené

Popularní elektrické pásové pily

Firma Wood-Mizer rozšiřuje svou řadu elektrických pásových pil na střídavý elektrický proud 380 V vzhledem k popularitě, s níž se setkaly v celé Evropě od svého uvedení na trh v roce 1999. Pily byly původně vyvinuty pro potřeby většiny východoevropských majitelů Wood-Mizer pracujících v trvalých závodech ve střední a východní...

Kategorie: Nezařazené

Setí – klíč k úspěchu

První otázka zní, jak rovnoměrně byla zrna secím strojem zaseta? Když se na porost podíváte, zjistíte že se skládá ze dvou částí. Z hustě vysetých rostlin v řádku, což je obvykle způsobené chybnou činností secího stroje, a vynechávkami rostlin v řádku. To může být způsobeno chybnou činností secího stroje nebo...

Kategorie: Nezařazené

Vyšší účinnost postřiků s Hardi Twinem

Známou skutečností je, že malé stojaté děložní lístky jednoděložných plevelů je velmi obtížné zasáhnout kapičkami postřiku. Tradiční standardní trysky produkují mnoho malých kapiček, a proto jsou nejlepším výběrem pro tento účel. Je zde však velké nebezpečí úletu postřiku vlivem povětrnostních podmínek i pojezdové rychlosti postřikovače. ...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování kmínu

Příspěvek se zabývá ekonomikou pěstování kmínu v podmínkách České republiky v letech 1997 a 1999. Jsou posouzeny nákladovost a rentabilita pěstování kmínu. Náklady jsou členěny podle jednotlivých nákladových položek přímých nákladů a režijních nákladů. Výsledky navazují na šetření zemědělských podniků v tzv. síti testovacích podniků, které provádí Výzkumný ústav zemědělské...

Kategorie: Nezařazené

Významné etapy ve vývoji sortimentu a výnosů ozimé pšenice – 2. polovina 20. století

Příloha A: 1. Období let 1950 - 1965 Pěstovaly se odrůdy československého a německého šlechtění. Nejrozšířenější byly v té době: Kaštická osinatka, Židlochovická osinatka, Hadmerslebener Qualitas, Fanal, Diana a Pavlovická 198. Postupně byly restringovány starší, méně výkonné, poléhavější odrůdy. Průměrné výnosy se pohybovaly v regionu Haná na hranici 2,5 -...

Kategorie: Nezařazené

Pozor na škůdce v porostech cukrovky

Ochrana cukrovky se v posledních letech soustřeďuje hlavně na ochranu porostů proti plevelům a často se zanedbává insekticidní ochrana proti škůdcům. Rychlý nárůst asimilační plochy listového aparátu řepy je z hlediska budoucího výnosu a cukernatosti u cukrovky nejdůležitějším faktorem. V raných stadiích vývoje rostlin cukrovky je důležité hubit všechny škůdce,...

Kategorie: Nezařazené

Aktuální informace pro agronomy i nové poznatky z výzkumu

Přestože jsou dny ještě mrazivé, jaro nezadržitelně klepe na dveře. Bývá tomu tak začátkem března téměř každoročně, a tak právě v tuto dobu pořádávají ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni svůj tradiční jarní seminář. I zkušený pěstitel si rád nechá poradit. Vždyť každá zima je jiná a...

Kategorie: Nezařazené