Filtr

Zásady pěstitelské technologie přadného lnu

Současné oživení pěstování přadného lnu předpokládá návrat k důslednějšímu uplatňování dříve získaných a ověřených poznatků, aby bylo využito genetického potenciálu nových odrůd a dosahováno stabilních a vyšších výnosů rosených stonků a vlákna vyšší jakosti. Z celé řady agrotechnických opatření připomínám ta, která ovlivňují výnosové a kvalitativní znaky stonku a vlákna...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy olejného lnu

ATALANTE Francouzská odrůda vyšlechtěná Svazem semenářských družstev střední Francie v Mere. Pro pěstování v ČR tuto odrůdu zastupuje firma AGRITEC s.r.o. Šumperk a osivo v zastoupení dodává semenářská firma ELITA Brno.Je to odrůda se střední délkou vegetace, nástup do fáze kvetení je středně rychlý až rychlý. ...

Kategorie: Nezařazené

Rozhodněte se pro správný orební systém

Práce, které přeměňují nově sklizené pole na pole, na které je možno nově sázet či sít, se pojí s tím, jak opatrní jste byli při zacházení s půdní strukturou v době nedávné i v dlouhodobém horizontu, jak máte načasovány svoje aktivity ve vztahu k tomu, jak jednoduché je obdělávat půdu,...

Kategorie: Nezařazené

Topol jako alternativní plodina

Pozorný cestovatel českou krajinou si jistě všimne rozsáhlých ploch nevyužívané zemědělské půdy. Řada vlastníků půdy má zájem změnit strukturu zemědělské výroby a dál efektivně hospodařit, a to i v marginálních zemědělských oblastech. Požadavky pěstitelů se zaměřují také na zakládání porostů dřevin. Z existujícího sortimentu alternativních plodin je třeba vybírat adekvátně...

Kategorie: Nezařazené

Nepotravinářské využití půdního fondu

Česká republika se plně hlásí k modelu evropského zemědělství, jehož prioritou jsou výrobní metody a postupy šetrné k životnímu prostředí, udržování krajiny a multifunkční rozvoj venkovského prostoru. Od zasedání Rady Evropy v červnu 1993 v Kodani, kde bylo přijato rozhodnutí o rozšíření Evropské unie o nové země, se naše republika...

Kategorie: Nezařazené

Švédsko aneb inspirace pro sebevědomé

Země tří korunek, jak se někdy Švédsku přezdívá, patří k nejmladším a – chtělo by se říct – nejhorlivějším podporovatelům myšlenky Evropské unie. Přesto si již od svého vstupu, ba ještě před ním, vydobyla místo samostatného a sebevědomého člena, který si nezahrává s jednotou patnáctky, avšak také ji v žádném...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy přadného lnu

Přesto, že plochy přadného lnu měly asi od poloviny 90. let klesající tendenci s největším útlumem v roce 1997, počty odrůd naopak vzrůstaly a současně se měnil poměr domácích a zahraničních odrůd (viz tabulku). Do roku 1997 převažovaly odrůdy domácí provenience, v roce 1998 se tento poměr vyrovnal. Od...

Kategorie: Nezařazené