Filtr

Způsoby sklizně kukuřice

Kukuřice spolu s fazolemi patří k nejstarším kulturním plodinám. Již 6000 let před našim letopočtem byla podmínkou existence takových civilizací jako byli Mayové, Toltékové a Aztékové. Všeobecně je známo, že z kukuřice se vyrábí více než 500 druhů výrobků.

Kategorie: Nezařazené

Maximum pro cukrovku

Cukrová řepa si za posledních několik let „prodělala své“. Ale i přesto v mnohých podnicích zůstala plodinou číslo jedna. Je tomu tak i v Zemědělské společnosti Bukovno, kterou řídí Ing. Jan Bartoš – předseda Svazu pěstitelů cukrovky Čech.

Kategorie: Nezařazené

V ochraně proti houbovým chorobám se nabízejí nové možnosti

Ošetření porostů polních plodin proti houbovým chorobám se stává samozřejmou a nezbytnou součástí agrotechniky. U porostů obilovin je stále častější více než jedno ošetření. Nejde jen o to dosahovat co nejvyšších výnosů. Ošetření porostů fungicidy, které následně zaručuje i kvalitu produkce, začínají vyžadovat také zpracovatelé. To jsou jen některé důvody,...

Kategorie: Nezařazené

Čubet benedikt pěstitelům nehořkne

Farmář Ing. Jaroslav Žert pěstuje kromě běžných polních plodin léčivky a koření. Patří mezi mě i čubet benedikt (benedikt lékařský). Ač tuto plodinu zná jen málokdo, setkáváme se s ní poměrně často. Díky ní mají žaludeční likéry či speciální čaje hořkou chuť a blahodárně působí na naše trávení. ...

Kategorie: Nezařazené

Regionální semenářské aktivity ve střední Evropě

Region střední a východní Evropy je hospodářsky i politicky velmi nesourodý. Přestože se většina zemí postupně orientuje na Evropskou unii s cílem stát se v blízké či vzdálenější budoucnosti jejími členy, má každá země své priority i své tradice a způsob zohlednění požadavků EU je proto velmi různorodý. To má...

Kategorie: Nezařazené

Čtvrtinu zrnin znehodnotí plísně

Zhruba 55 miliónů tun obilovin ročně znehodnotí podle celosvětových odhadů plísně a jejich produkty - mykotoxiny. Tyto produkty mikroskopických hub napadnou asi čtvrtinu všech zásob zrnin ve světě. V Česku zatím analýzy potvrdily výskyt 13 napadených partií ze 35 vzorků ječmene a sladu ze sklizně roku 2000 s obsahem deoxynivalenolu...

Kategorie: Nezařazené

Pohled na setí cukrovky

Agro Bystřice, a. s., hospodaří v okrajové řepařské oblasti okresu Jičín. Současná výměra 270 ha cukrovky představuje přibližně 12 % orné půdy. Na tržbách rostlinné výroby se však podílí celou jednou třetinou. Průměrný hektarový výnos polarizačního cukru za poslední tři roky je 9,5 tuny. Tohoto výnosu dosahujeme především zapojeným a...

Kategorie: Nezařazené

Choroby ozimé pšenice přenosné obilkou

O chorobách ozimé pšenice, které jsou přenosné osivem, bylo v posledních dvou letech napsáno mnoho článků. Především o snětech rodu Tilletia, protože byl zaznamenán jejich vyšší výskyt, na což jsme po dlouhá předcházející léta nebyli zvyklí. S jejich přítomností v různém stupni bude pravděpodobně nutné počítat i v příštích letech,...

Kategorie: Nezařazené

Kvalitní, zdravé a vitální osivo

Farmářská osiva, používaná při zakládání porostů jako „úsporné opatření“, často mívají nižší semenářskou a biologickou kvalitu. Méně kvalitní osivo negativně ovlivňuje výnosy a mnohdy i kvalitu produkce. Za klasický příklad z posledních let, zejména pak roku 2001, lze uvést rozšiřování snětí u pšenice a navazující problémy s prodejem této produkce....

Kategorie: Nezařazené