Filtr

Hodnocení nutriční hodnoty kukuřičné siláže

Se zvyšující se užitkovostí stoupá potřeba živin na jednotku produkce. Avšak při omezené kapacitě zažívacího traktu se musí výrazně zvýšit koncentrace živin ve vyrobeném krmivu. To jsou dnes kritéria, která musíme respektovat při výrobě krmiv a vzhledem k těmto parametrům se zaměřit na plánovanou výrobu krmiv s různou koncentrací energie....

Kategorie: Nezařazené

Je pestovanie kukurice v monokultúre efektívne ?

Význam predplodiny pre kukuricu závisí od pôdnych, najmä klimatických podmienok. Vhodnosť predplodiny sa posudzuje podľa viacerých kritérií. Ide o výšku úrody, množstvo burín, ktoré zanechá predplodina, nebezpečenstvo výskytu chorôb a škodcov napádajúcich kukuricu, výšku nákladov na prípravu pôdy po predplodine. Vhodnosť predplodiny závisí ďalej od pôdnych a klimatických podmienok, vodného...

Kategorie: Nezařazené

Novinky v odrůdové skladbě pšenice ozimé

Pšenice ozimá podle údajů Českého statistického úřadu zaujímala ve sklizňovém roce 2001 celkem 873,5 tis. hektarů orné půdy, což v rámci obilnin činilo 54% podíl na pěstitelských plochách. Výnosy zrna v praxi nejsou dosud korektně vyhodnoceny. Dle výsledků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského však můžeme konstatovat, že letošní ročník...

Kategorie: Nezařazené

Řepce stále svítí zelená

Možná by bylo vhodnější napsat žlutá, protože podle velikosti a množství žlutých ploch, které každoročně v květnu pokrývají krajinu, pozná i laik, že řepky se u nás pěstuje opravdu hodně. A zájem o tuto plodinu rok od roku stoupá. Svědčí o tom nejen statistické údaje o osevních plochách, ale i...

Kategorie: Nezařazené

stabilných úrod kukurice siatej

Široké spektrum využitia a vysoká potenciálna úrodnosť zaraďuje kukuricu siatu medzi rozhodujúce poľnohospodárske plodiny. Jej pestovateľské stanovište sa stále rozširuje a to i do menej priaznivých oblasti a optimálne využitie jej produkčného potenciálu sa stáva rozhodujúcim atribútom ekonomiky jej pestovania v praxi....

Kategorie: Nezařazené

Víte jak dosáhnout vysoký výnos kukuřice z hektaru?

Při tom je to tak jednoduché. Stačí správně založit porost. Každý rok při návštěvách zemědělských podniků a kontrole stavu porostů kukuřice zjišťuji jak je v praxi tento, řeklo by se jednoduchý požadavek těžké docílit. Proto je dobré si připomenout v několika bodech zásady úspěšného založení porostu kukuřice....

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace pýru plazivého

Málokterý plevelný druh tak významně komplikuje život zemědělcům hospodařícím na celém světě v mírném pásmu jako pýr plazivý (Elytrigia repens (L.) Desv.). Přesto, že jsou způsoby jeho regulace poměrně dobře zpracovány, stále patří mezi nejvýznamnější plevele vyskytující se na orné půdě. Hlavním důvodem jeho velkého výskytu je především jeho vysoká...

Kategorie: Nezařazené