Filtr

Šednutí dužniny hlíz zhoršuje kvalitu brambor

V týdeníku Zemědělec jsme již několikrát informovali o zhoršené kvalitě konzumních brambor z loňské sklizně, která způsobuje problémy s jejich uplatněním na trhu.Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás informoval o tom, že jednou z příčin zhoršení kvality konzumních brambor je poměrně vysoký výskyt...

Kategorie: Nezařazené

Změny v zastoupení plevelů při minimálním zpracování půdy

V současné době se v zemědělských podnicích nelze obejít bez určité minimalizace v systému zpracování půdy k jednotlivým plodinám. Díky dostupné škále herbicidů se nejvíce zjednodušuje zpracování půdy během vegetace, ale vynechává se řada úkonů zpracování půdy i před setím a sázením a v základním zpracování půdy. Hned v úvodu...

Kategorie: Nezařazené

Základy agrotechniky kmínu

Zemědělská praxe dosahuje v posledních letech v produkci kmínu nevyrovnaných a nestabilizovaných výsledků. Proto je nutno ujasnit si znovu základní předpoklady úspěšného pěstování. ...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana kmínu proti plevelům

Kmín kořenný je rostlina, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Vlastní herbicidní ochrana porostů kmínu ovšem nezačíná až jeho zasetím nebo těsně před ním, ale již odpovědným výběrem nezapleveleného pozemku, popřípadě likvidací vytrvalých plevelů v předplodině. ...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti s fungicidem Flamenco

Fungicid Flamenco byl v České republice poprvé prodáván v roce 2000. Mnohý zemědělec se tehdy rozmýšlel, kdy aplikovat fungicid a zda se mu tato investice vrátí. Po extrémním suchu v měsíci květnu přišly vydatné srážky a s nimi prudký rozvoj listových a klasových chorob. Nyní již víme, že rozhodujícím obdobím...

Kategorie: Nezařazené

Šíření plevelů z neobdělávaných a neudržovaných ploch

Od začátku devadesátých let prochází zemědělství poměrně složitou cestou. To se projevuje na stavu zaplevelení našich polí. Nedostatek finančních prostředků mezi zemědělci a v řadě případů složitá orientace v uplatnění se na trhu vytváří vhodné podmínky pro nárůst zaplevelenosti polí. ...

Kategorie: Nezařazené

Nejnebezpečnější vytrvalé plevele

Význam vytrvalých plevelů na orné i zemědělské půdě v posledních deseti letech výrazně vzrostl. Jejich podíl v druhovém složení plevelových společenstev co do poměru vytrvalých plevelů vůči jednoletým plevelům výrazně stoupl a též vzrostl počet plevelných druhů významně se vyskytujících na zemědělské půdě. V posledním desetiletí se staly významné některé...

Kategorie: Nezařazené

Popularní elektrické pásové pily

Firma Wood-Mizer rozšiřuje svou řadu elektrických pásových pil na střídavý elektrický proud 380 V vzhledem k popularitě, s níž se setkaly v celé Evropě od svého uvedení na trh v roce 1999. Pily byly původně vyvinuty pro potřeby většiny východoevropských majitelů Wood-Mizer pracujících v trvalých závodech ve střední a východní...

Kategorie: Nezařazené