Filtr

EKONOMIKA PRODUKCE OLEJNIN V ROCE 2000

Světová produkce olejnin by měla v marketingovém roce 2000/01 podle odhadů USDA dosáhnout rekordní úrovně 302,5 mil. tun, z toho 166 mil. tun , tj. téměř 55 % produkce sóji. V produkci řepky došlo celosvětově naopak k meziročnímu poklesu o 4,3 mil. tun na 38,3 mil.tun, tj. na 12,7...

Kategorie: Nezařazené

Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je...

Kategorie: Nezařazené

Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je...

Kategorie: Nezařazené

Slunečnice zraje nejen pro olej

Ještě před patnácti lety byla slunečnice na českých a moravských polích spíše výjimkou. Například v roce 1985 pěstitelé v naší republice vyprodukovali na pouhých 80 hektarech 205 tun slunečnicového semene. V roce 2000 se již slunečnice pěstovala na více než 30 tis. hektarech a sklizeno bylo přes 65 tis. tun...

Kategorie: Nezařazené

Význam hustoty vzorkování půdy pro mapování zásobenosti draslíku

Pro tvorbu map, popisujících prostorové rozložení variability (heterogenity) měřených půdních faktorů na pozemku, existují různé metody, které se liší především kvalitou získaných dat. V dnešní době je asi nejvíce používanou metodou získávání prostorově vztažených dat odběr půdních vzorků ze sítě bodů pravidelně rozmístěných po pozemku.

Kategorie: Nezařazené

Vliv heterogenity půdního prostředí na kvalitu zpracování

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem a je charakteristickou složkou krajiny. Pro zemědělství je půda především stanovištěm pěstovaných rostlin, prostředkem k výrobě potravin rostlinného původu, krmiv pro hospodářská zvířata, ale i surovin pro nepotravinářské využití. Při hospodaření na půdě by mělo být trvale v popředí zájmu uchování úrodnosti půdy a jejích...

Kategorie: Nezařazené

Extruze – technologie třetího tisíciletí

Krize kolem nemoci šílených krav vyhání v poslední době cenu bílkovinných komponentů do závratných výšek a krmiváři se snaží nalézt ekonomicky příznivé alternativní cesty. My jsme jednu takovou cestu nalezli v Agrodružstvu Jevišovice, které nedávno investovalo do extrudéru, tj. zařízení jež ze surových sojových bobů vyrábí velmi kvalitní bílkovinné krmivo.

Kategorie: Nezařazené