Filtr

Možnosti využití bobu v současném zemědělství

Bob obecný (Vicia faba L.), spolu s ostatními luskovinami, má v ekosystému na orné půdě vyjímečné postavení, které je dané jeho schopností poutat vzdušný dusík na základě symbiózy s bakteriemi rodu Rhizobium. Patří k plodinám zlepšujícím úrodnost půdy, má příznivý vliv na její strukturu a mikrobiální zralost. Zároveň je...

Kategorie: Nezařazené

FYZIKÁLNÍ STAV PŮDY U RŮZNÝCH SYSTÉMŮ JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováním půdy se mění její fyzikální stav na němž je bezprostředně závislý vodní, vzdušný, biologický a tepelný režim půdy, čímž se vytváří optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin. Je to také významný prostředek v boji proti plevelům, škůdcům a chorobám. Sledování fyzikálních vlastností půdy u různých systémů jejího zpracování...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita píce travních porostů

Zvyšující se výměra travních porostů téměř k jednomu milionu ha, která se blíží k jedné třetině zemědělské půdy v ČR, vyžaduje určité obhospodařování a ošetřování. Více než polovina travních porostů není pícninářsky využita, ale musí se udržovat pro ochranu přírody (vody, půdy, četnosti druhů a zachování rázu krajiny). Zbylá...

Kategorie: Nezařazené

Skončíme se snětí?

Není tomu tak dávno, co byla zemědělská veřejnost přesvědčena, že s napadením pšenice snětí bylo skoncováno. V době, kdy se mořilo osivo rtuťnatými mořidly, tomu skutečně tak bylo. Generace současných padesátníků znala sněť mazlavou hlavně z obrázkového atlasu chorob. O něco lépe zůstala v povědomí sněť zakrslá, neboť byla donedávna...

Kategorie: Nezařazené

Z norských hor a fjordů do úrodných dánských nížin

V květnu loňského roku se konal v dánském Aalborgu, městě na severu Jutského poloostrova, 18. kongres Evropské lukařské federace „EGF 2000“. Ústředním tématem bylo hospodaření na travních porostech z hlediska vyvážených požadavků na životní prostředí a ekonomiku. Na exkurzích pořádaných v rámci kongresu se mohli účastníci seznámit s odlišnými podmínkami...

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace mléče rolního

Druhové složení plevelů na zemědělské půdě není stálé, je dynamické. Plevele reagují poměrně citlivě na změny technologií pěstování kulturních rostlin, zpracování půdy, složení osevních sledů a v neposlední řadě i na používané herbicidní přípravky. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalitu produkce nelze nechat náhodě

Kvalita potravinářské pšenice vykazuje nepřímou závislost na jejím výnosu, znamená to, že při nízkých výnosech můžeme očekávat dobrou kvalitu sklizené suroviny. Oproti tomu u jarního ječmene zpravidla s výnosem roste také kvalita. Potvrdilo se to i v loňském roce, kdy výnosy jarního ječmene byly velmi slabé a také kvalita nejhorší...

Kategorie: Nezařazené

V semenářství trav zaostáváme za Evropou

Ač Česká republika patří k tradičním producentům travních semen, v jejich výnosech naši pěstitelé významně zaostávají za pěstiteli ze zemí Evropské unie. Při semináři Využití trav a travní semenářství, jež se konal 7.března v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm, o tom informovali odborníci z Výzkumné stanice travinářské, kteří pěstitele rovněž...

Kategorie: Nezařazené

Poškození polních plodin herbicidy

Herbicidy, chemické látky určené k likvidaci plevelů v porostech polních plodin, je možné použít na základě jejich selektivity vůči konkrétní plodině. Neselektivní herbicidy lze aplikovat pouze na půdu, kde se kulturní plodina zatím nevyskytuje (popřípadě nevegetuje). Bezpečná aplikace selektivních herbicidů i přes určitý stupeň selektivity, to znamená nepoškození polní plodiny,...

Kategorie: Nezařazené