Filtr

Larvy kovaříkovitých brouků na slunečnici a ochrana proti nim

Slunečnice je v našich podmínkách poškozována relativně malým počtem hmyzích škůdců. Při vzcházení a v ranních fázích jejího vývoje jsou to larvy kovaříkovitých brouků (drátovci), do období začátku květu pak mšice, mšice slívová a později i mšice maková, případně škody způsobené sáním některých polyfágních druhů z čeledi klopuškovitých.

Kategorie: Nezařazené

Škodliví činitelé kmínu kořenného a možnosti ochrany proti nim

Kmín je v současné době významnou minoritní komoditou českého zemědělství, který pro svou atraktivitu přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jejího pěstování je závislá na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana sóji proti škodlivým činitelům v podmínkách České republiky

V posledních letech se v České republice začínají rozšiřovat plochy sóji. Integrovaná ochrana sóji proti škodlivým činitelům je stejně jako u všech ostatních plodin nezbytnou součástí jejího pěstování a zároveň základním předpokladem k dosažení uspokojivých výsledků. Tento článek by měl seznámit čtenáře s nejčastějšími biotickými škodlivými činiteli působícími v sóji...

Kategorie: Nezařazené

Laskavec – perspektivní alternativní plodina

Laskavec (Amaranthus) je v posledním období alternativní plodinou zasluhující si zcela oprávněnou pozornost pěstitelů i spotřebitelů. Semeno laskavce obsahuje velmi významné látky (bílkoviny, aminokyseliny, tuky, vitamíny a minerální látky) ve velmi příznivém složení a neobsahuje lepek. Proto je vyhledávanou plodinou zejména pro spotřebitele trpící některými nemocemi např. diabetes a...

Kategorie: Nezařazené

APLIKACE ZÁKONA O NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY U TRANSGENNÍCH ROSTLIN

Dnes již šlechtitelé a zemědělští odborníci nepochybují o tom, že transgenose rostlin se stane jedním z hlavních nových nástrojů šlechtění. Také u nás se transgenní rostliny pěstují na pokusných plochách a předpokládá se, že v roce 2002 budou povoleny první transgenní odrůdy renomovaných zahraničních biotechnologických firem. Přestože zatím nebylo zjištěno...

Kategorie: Nezařazené

Pravidla regulace plevelů v netradičních plodinách

Úspěchu v regulaci plevelů můžeme dosáhnout pouze při aplikaci všech plevelohubných opatření na daném pozemku. Jedině cílenou soustavou aplikace opatření lze dosáhnout snížení zaplevelenosti pozemků. Mezi základní opatření potlačující zaplevelení patří dodržování pravidel střídání plodin po sobě. Je známo, že v současném zemědělství při omezeném sortimentu tržních plodin nemůžeme...

Kategorie: Nezařazené

Problematika registrace přípravků na ochranu rostlin pro minoritní použití v České republice

Nároky na bezpečnost používaných přípravků na ochranu rostlin pro člověka i životní prostředí se v posledních deseti letech výrazně zvýšily ve většině evropských zemí. Náklady na přípravu dokumentace předkládané při podání žádosti o registraci přípravků nutí výrobce vybírat prioritní oblasti použití, aby se jejich investice vyplatily. Výsledkem je opomíjení mnohých...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana travosemenných porostů proti plevelům, chorobám a škůdcům.

Travní semenářství již není popelkou v českém zemědělství. V posledních létech se výměra travosemenných kultur stabilizovala v rozmezí 14-16 tis. ha a zaujímá tak co do výměry 3 místo mezi množitelskými plodinami. Méně již však můžeme být spokojeni s výnosovou a kvalitativní úrovni. Zde poměrně silně zaostáváme za vyspělými...

Kategorie: Nezařazené

Ječmen pro zdravou výživu

Vzhledem k vývoji v ostatních zemích a zvýšenému zájmu ze strany některých tuzemských spotřebitelů a výrobců je reálné předpokládat, že i v České republice dojde k rozšíření spotřeby zrna ječmene pro přímou lidskou výživu. Pokud uvažujeme v rámci standardní výroby ječných krup a dalších navazujících výrobků ze zrna povolených sladovnických...

Kategorie: Nezařazené