Filtr

Budou mít naši pěstitelé skutečně novou plodinu?

Rozhodnout, co bude v několika příštích letech výhodné pěstovat, je v současnosti velmi obtížné. To vědí ostatně všichni zabývající se rostlinnou výrobou. V mnoha zemědělských podnicích hledají náhradu za plodiny, které nedávají ekonomický výnos a pro něž není na trhu dostatečné uplatnění. Hlavní otázkou při tom pravděpodobně je, jak velké...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomická efektivnost vybraných produktů rostlinné výroby

Základem pro úspěšné podnikání v zemědělství je mimo jiné dokonalejší poznání efektivnosti výroby jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby - faktorů, které ji ovlivňují a jejichž ovlivňováním lze dosaženou efektivnost zvyšovat. Proto je v rámci institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale...

Kategorie: Nezařazené

Proč je důležité vychovávat lesní porosty?

Než vyroste les takový, jaký bychom si ho přáli mít, trvá to mnoho desítek let. Z malých stromků, kterých je v mladém právě obnoveném lese několik tisíc, zbude v dospělém věku pouze několik stovek úctyhodných velikánů těch „správných“ dimenzí. ...

Kategorie: Nezařazené

EKONOMIKA PRODUKCE OLEJNIN V ROCE 2000

Světová produkce olejnin by měla v marketingovém roce 2000/01 podle odhadů USDA dosáhnout rekordní úrovně 302,5 mil. tun, z toho 166 mil. tun , tj. téměř 55 % produkce sóji. V produkci řepky došlo celosvětově naopak k meziročnímu poklesu o 4,3 mil. tun na 38,3 mil.tun, tj. na 12,7...

Kategorie: Nezařazené

Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je...

Kategorie: Nezařazené

Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je...

Kategorie: Nezařazené