Filtr

Vymezení méně příznivých oblastí v ČR

Méně příznivé oblasti LFA a oblasti s ekologickými omezeními jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními a sociálně-ekonomickými podmínkami v důsledku čehož mají zemědělci hospodařící v této oblasti vážné existenční problémy. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita jarního ječmene ze sklizně roku 2000

Sklizňový rok 2000 je možno nazvat rokem kritickým pro jarní ječmen. Sklizňová plocha klesla na 354 tis. ha a vzhledem k nízkému výnosu (3,1 t/ha) bylo sklizeno pouze něco málo pře jeden milion tun jarního ječmene, což je určitě nejnižší množství za posledních 15-20 let. ...

Kategorie: Nezařazené

Pukancová kukuřice na našem trhu pouze z dovozu

Pukancová kukuřice, ze které se vyrábí stále oblíbenější pochoutka zvaná popcorn, se v naší republice zatím nepěstuje. Ač je popcorn i v Evropě znám již od dob objevení Ameriky, kdy evropským osadníkům „bouchací kukuřici“ darovali Indiáni, zůstává Amerika stále nejdůležitějším pěstitelem a také konzumentem pukancové kukuřice.

Kategorie: Nezařazené

Choroby konopí

Konopí je další plodinou, jejichž výměra bude s nejvyšší pravděpodobností stoupat, ale přesto se nepředpokládá intenzívní rozšíření. O zřejmých pozitivech a užitečnosti této plodiny pojednávají jiné články, mým úkolem je zmínit se o možných chorobách. Konopí stejně jako všechny rostliny ať kulturní či plané, může být napadáno řadou patogenů. Přibližně...

Kategorie: Nezařazené

Nově se vyskytující plevele zemědělské půdě

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se stále mění vlivem změny pěstebních technologií (technologie zpracování půdy, setí, sklizeň atd.) i vlivem dlouhodobých klimatických změn a cestami invazivů, tj. plevelů cizích k nám migrujících různými cestami (lodní a železníční doprava) v různých komoditách (potraviny, krmiva, rudy atd.). ...

Kategorie: Nezařazené

VLIV PĚSTITELSKÝCH OPATŘENÍ NA VÝNOS ZRNA A POTRAVINÁŘSKOU JAKOST SOUČASNÝCH ODRŮD OZIMÉ PŠENICE

K základním pěstitelským cílům u všech plodin patří dosažení maximální produkce vyhovující kvality. K tomu je nepochybně zapotřebí optimalizovat pěstitelská opatření, a to ekonomicky výhodně a s ohledem na ochranu životního prostředí. V současné době se za určitých podmínek stává nutností omezit dávky pesticidů a hnojiv. Je tomu tak...

Kategorie: Nezařazené