Filtr

Řepka olejka – jarní

LICOLLY Odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů byla vyšlechtěna firmou DSV Lippstadt v Německu. Zástupcem pro ČR je firma Novum Seeds s.r.o. Praha. ...

Kategorie: Nezařazené

Ekologické zemědělství v Evropě a u nás

V různých zemích je podíl ploch obhospodařovaný ekologickým způsobem různý. Například v Rakousku to je zhruba 9 až 10 %, v Německu pouze 2,6 %, ale počítá se, že za pomoci podpůrných programů to v budoucnu bude až 20 %. Podle slov Wilhelma Molterera , rakouského ministra zemědělství, má Rakousko...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy ozimého žita

Omezená spotřeba a zvyšující se výnosy ozimého žita mají vliv na pokles výměry produkčních ploch této potravinářské komodity. Za tohoto stavu byla úroveň šlechtění dostatečná pro potřeby trhu a dvě až tři odrůdy pokryly rozdílné pěstitelské podmínky státu a zajistily dostatek zrna i pro potravinářský průmysl. Tato situace se negativně...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy ozimého tritikale

První pokusy o uplatnění novošlechtění tritikale ve státních odrůdových zkouškách byly již v sedmdesátých letech. Především pro nízkou odolnost proti poléhání a plísni sněžné se tyto odrůdy nemohly uplatnit v sortimentu obilnin. Teprve v roce 1988 byla zaregistrována první odrůda ozimého tritikale Dagro z Polska. První československou odrůdou ozimého tritikale...

Kategorie: Nezařazené

Jarní tritikale

V roce 1997 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský poprvé v historii požádán o registraci novošlechtění jarního tritikale. Tato odrůda v roce 1999 úspěšně ukončila tříleté testování ve státních odrůdových zkouškách, kde byla zjišťována její užitná hodnota v porovnání s odrůdou jarní pšenice Munk.

Kategorie: Nezařazené

Pěstitelům lnu schází nová sklizňová technika

Zásadním problémem, se kterým se v současné době potýkají pěstitelé přadného lnu, je nedostatek vhodné sklizňové techniky. Pořízení jednoúčelových strojů je pro pěstitele příliš velkou investicí s nejasnou návratností. I to je příčinou, proč je u nás produkce této tradiční české plodiny stále nízká. Zaznělo to mimo jiné na Polním...

Kategorie: Nezařazené

Chinook – insekticidní mořidlo pro ozimou řepku

Expanze ozimé řepky do osevních postupů, probíhající v posledních letech v České republice v mnoha zemědělských podnicích, není náhodná. Ozimá řepka je totiž jednou z mála kultur, která je i v současných podmínkách lukrativní a u níž zpravidla nejsou žádné problémy s odbytem. Zároveň je i jednou z mála kultur,...

Kategorie: Nezařazené

Mořidla Maxim proti fuzariózám na ozimých obilninách

Na polním dni firmy Syngenta, který se konal začátkem dubna 2001 ve zkušební stanici Trutnov, se mohli účastníci ze semenářských firem i zemědělské praxe opět přesvědčit o jedinečných účincích mořidel MAXIM 025 FS a MAXIM STAR 025 FS proti plísni sněžné a fuzariózám v předjarním období po přezimování ozimých obilnin.

Kategorie: Nezařazené

Nově registrované odrůdy

Brambory Na základě výsledků registračních zkoušek prováděných odborem odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ bylo v roce 2001 zapsáno do Státní odrůdové knihy ČR deset nových odrůd brambor. ...

Kategorie: Nezařazené