Filtr

Trávy pro energetické využití

Oseva PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská, Rožnov - Zubří, řešila výzkumný projekt „Využití některých trav jako náhrady spontánních úhorů v marginálních oblastech“ Národní agentury pro zemědělský výzkum č. EP 7018. Cílem projektu je náhrada ladem ležící půdy v oblasti, kde leží Výzkumná stanice travinářská, vhodnou plodinou - travou. Do projektu...

Kategorie: Nezařazené

Naše hlavní okopaniny

Plochy cukrovky loni poklesly o 22 tisíc ha na 55.700 ha. Rovněž je odhadován nižší výnos asi o 1,5 t.ha-1, tj. 45,4 t.ha-1. Cukrovka z loňské sklizně však dosahuje vyšší cukernatosti, která se blíží 18 % a podílí se na zachování stejného výnosu bílého cukru ve výši 6,82 t.ha-1 jako...

Kategorie: Nezařazené

Vývoj pěstování obilnin vyplyne z naší konkurenceschopnosti

Domácí spotřeba obilnin se zřejmě výrazně měnit nebude. Zvýšení rozsahu pěstování bychom mohli docílit pouze vytvořením své šance na světových trzích a vysokou konkurenční schopností, tj. nízkými náklady na jednotku produkce. Vyplynulo to z vystoupení Ing. Petra Jakobe, CSc. z Výzkumného ústavu zemědělského na konferenci Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin proti...

Kategorie: Nezařazené

KANTOR – ČASNĚ JARNÍ ODPLEVELENÍ OBILNIN

Základním předpokladem vysoké intenzity pěstování obilnin je bezplevelný porost. Jedině dobře odplevelená obilnina reaguje příznivě na všechny další intenzifikační faktory jako je hnojení a fungicidní ochrana. I vlastní odplevelení obilnin má určitá pravidla, jejichž respektování se vyplatí jak z hlediska úspory nákladů, tak i následně zvýšení výnosů.

Kategorie: Nezařazené

Choroby a škůdci máků

Mák patří k plodinám, jejichž plochy v posledních letech rostou. Podle dostupných údajů bylo v roce 1990 oseto mákem 9 092 ha, v r. 2000 již 31 473 ha. Při tomto trendu lze tedy předpokládat i zvyšování výskytu chorob škůdců....

Kategorie: Nezařazené

V Almeríi už nerostou melouny ze země

Pěstitelé zeleniny a ovoce v provincii Almería na jihovýchodě Španělska už nedávají sazenice rajčat nebo melounů do země. Změnili tuto zpola pouštní oblast v "moře umělé hmoty" s inovovanými kulturami v plátech ze skleněné vlny nebo v kádích naplněných malými úlomky vulkanických kamenů, píše agentura AFP.

Kategorie: Nezařazené

Choroby a škůdci lnu

Len se v ČR pěstuje nyní celkem na cca 6 000 ha. Tato plodina může být napadána celou řadou hospodářsky významných patogenů, jejich druhové spektrum se podle dostupných údajů v jednotlivých evropských státech liší.

Kategorie: Nezařazené

Vymezení méně příznivých oblastí v ČR

Méně příznivé oblasti LFA a oblasti s ekologickými omezeními jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními a sociálně-ekonomickými podmínkami v důsledku čehož mají zemědělci hospodařící v této oblasti vážné existenční problémy. ...

Kategorie: Nezařazené