Filtr

Výskyt škůdců ozimé řepky v ČR v letech 1990 – 2000

Během posledních deseti let se zvýšila osevní plocha ozimé řepky více než třikrát. Obecně se má za to, že stálým zvyšováním osevních ploch ozimé řepky vzrůstá i výskyt škůdců na této plodině. Pravda je však taková, že spolu s nárůstem osevních ploch působí na výskyt škůdců i mnoho jiných faktorů,...

Kategorie: Nezařazené

Zakládáme porosty kukuřice

Zakládání porostů kukuřice je v praxi považováno za zvládnutý problém. Bohužel se však každoročně přesvědčujeme, že to tak docela není pravda. Proto je na místě připomenout si některá základní pravidla pro úspěšné založení porostů kukuřice na siláž i na zrno.

Kategorie: Nezařazené

Jarní hnojení brambor

V současné době se pěstitelé brambor rozhodují, jak a čím hnojit. Tato informace obsahuje pokyny, jak lze optimalizovat dávku živin ve vztahu ke konkrétním podmínkám stanoviště i užitkovému směru pěstování. ...

Kategorie: Nezařazené

Dvouřadý ozimý sladovnický ječmen Tiffany

Tiffany je odrůda dvouřadého ozimého sladovnického ječmene, která byla vyšlechtěna firmou Breun v Německu a je zastupována v České republice Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s.r.o. Byla registrovaná v roce 1999 na základě výsledků ve státních odrůdových zkouškách v letech 1996 – 1998, v nichž dosáhla v porovnání se standardními odrůdami...

Kategorie: Nezařazené

Perspektivy ozimého sladovnického ječmene

Moderní historie českého sladařství a pivovarství je těsně spjata s jarním sladovnickým ječmenem. O úspěchy tohoto našeho tradičního oboru v evropském a světovém měřítku se v minulosti přičinila kvalitní produkce jarního sladovnického ječmene, jejímž základem bylo úspěšné domácí šlechtění. Slad vyrobený z jarního ječmene se stal neodmyslitelnou součástí tuzemské pivovarské...

Kategorie: Nezařazené

Listová výživa hnojivy Klomag a Lamag

Dlouhodobé nepříznivé trendy v zemědělství nutí pěstitele k neuměrnému omezování vkladů do výživy rostlin. Tím neustále narůstá schodek v poměru jednotlivých živin důležitých pro zdravý a harmonický vývoj rostlin. Jednostranné hnojení rostlin a půdy dusíkem a omezování dávek ostatních živin má za následek narůstání problémů se zdravotním stavem a pokles...

Kategorie: Nezařazené

Choroby jarního ječmene a ochrana proti nim

Pěstování jarního ječmene je v posledních letech poznamenáno nízkými výnosy a zejména rok 2000 byl velmi neúspěšný . Plochy pěstování a výnosy v posledních letech stagnují. K nezájmu o intenzivní pěstování přispěl i propad cen sladovnického ječmene v roce 1999 a velmi váhavé a opožděné sdělení ceny v roce 2000....

Kategorie: Nezařazené

Pěstování pšenice pro produkci škrobu

Škrob je označován za jednu ze strategických surovin budoucnosti, která nemá konkurenci a stává se nezastupitelnou. Jeho spotřeba každoročně narůstá jak v potravinářském, tak v nepotravinářském využití. Zejména rychle narůstá spotřeba v průmyslovém zpracování, kde činí roční přírůstek až 6,5 %. Největší využití je v papírenském, textilním a chemickém průmyslu,...

Kategorie: Nezařazené

Spojená aplikace minerálních hnojiv a biopreparátu Supresivit

Již třetím rokem probíhají na hnědozemní půdě ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, Praha – Ruzyně, a na degradované černozemi ve Výzkumném ústavu pícninářském, Troubsko u Brna, polní pokusy. U ozimé pšenice a jarního ječmene jsou aplikována minerální hnojiva (ledek amonný s vápencem – LAV a NPK) společně ve směsi s...

Kategorie: Nezařazené

Množení osiv a sadby v ČR z pohledu posledního desetiletí (8. část seriálu)

Trávy Přehledem o množení trav zakončujeme několikadílný příspěvek o vývoji semenářství v ČR. Jeho účelem bylo připomenout profesionálním dodavatelům osiv a sadby i odběratelům této produkce nejen změny uplynulých deseti let charakterizované dosud nebývalým obohacením sortimentu, poklesem ploch množení i nedobrými praktikami množitelské praxe s negativními dopady pro tuzemské šlechtění,...

Kategorie: Nezařazené