Filtr

Ekonomika výroby objemných krmiv

V posledních letech došlo v našem zemědělství k celé řadě důležitých změn. Jednou z nich je významný pokles stavů hovězího dobytka. S tím samozřejmě souvisí i pokles ploch krmných plodin, zejména ploch jetele, vojtěšky a různých jetelotravních a vojtěškotravních směsek. Na druhé straně lze pozorovat zřetelný nárůst ploch kukuřice na...

Kategorie: Nezařazené

Identifikace odrůd brambor pomocí metody RAPD

Na brambory jakožto potravinu se vztahuje zákon o potravinách (zákon č. 306/2000 Sb.) a navazující vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR. Vyhláška stanovuje, pod jakým názvem mohou být brambory prodávány – brambory konzumní a brambory konzumní rané, u dovážených brambor je povinností označit odrůdu a zemi původu. U konzumních brambor pozdních musí...

Kategorie: Nezařazené

Proč bývají systémy většinou úspěšné

Pěstitelské systémy, jež u nás v posledních, možná lze napsat i několika desítkách let vznikaly, byly více méně úspěšné. Záleželo na jejich propracovanosti. Připomeňme si ty, které znamenaly výrazný posun v pěstování konkrétní plodiny, třeba pravděpodobně nejstarší a nejúspěšnější z nich – systém výroby řepky. Ve své době měl opodstatnění...

Kategorie: Nezařazené

Houbové choroby listů cukrovky

Na listech cukrovky parazituje řada chorob. Vedle málo frekventovaných a téměř nesledovaných, jako jsou tečnatka řepná (Phoma betae), alternariová skvrnitost (Alternaria tenuis), větevnatka řepná (Ramularia beticola) a rez řepná (Uromyces betae), se v porostu cukrovky vyskytují choroby působící snížení výnosu cukru za hranici hospodářského prahu škodlivosti. ...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy ozimého ječmene

Do roku 1975 byla plocha pěstování ozimého ječmene v tehdejším Československu zanedbatelná, limitovaná zastaralou skladbou odrůd z poválečného období, vyznačujících se nízkou zimovzdorností a náchylností k poléhání. Významný šlechtitelský pokrok ve šlechtění ozimého ječmene v sedmdesátých letech, a to jak v západní Evropě, tak v bývalé NDR, umožnil využití těchto...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování ozimého ječmene

Zastoupení ozimého ječmene na orné půdě se v posledních letech pohybuje mezi 4,5 až 6,1 %. Výrazný nárůst osevních ploch ozimého ječmene kulminoval v roce 1991. V následujících letech došlo ke snížení ploch ozimého ječmene ve prospěch jarního ječmene (sladovnického). V jednotlivých ročnících je podíl ozimého ječmene variabilní mj. v...

Kategorie: Nezařazené

Jolante obohatí sortiment

V loňském roce byla registrována a zapsána do Státní odrůdové knihy nová odrůda ozimého dvouřadého ječmene Jolante. V registračních zkouškách ÚKZÚZ byla zkoušena pod stejným označením. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen,Lippstadt. Je registrována v Německu a Dánsku. ...

Kategorie: Nezařazené

Proti škůdcům v bramborách

Velmi zajímavou možnost spolehlivé ochrany zemědělských plodin, včetně brambor, proti různým škůdcům představuje Nurelle D. Jde o unikátní kombinaci cypermethrinu a chlorpyriphosu. Oba komponenty patří do odlišných skupin insekticidních látek, které se ve svém působení velmi dobře doplňují a ve svém součtu zabezpečují velmi rychlý, spolehlivý razantní a dlouhodobý účinek.

Kategorie: Nezařazené