Filtr

Nepotravinářské využití půdního fondu

Česká republika se plně hlásí k modelu evropského zemědělství, jehož prioritou jsou výrobní metody a postupy šetrné k životnímu prostředí, udržování krajiny a multifunkční rozvoj venkovského prostoru. Od zasedání Rady Evropy v červnu 1993 v Kodani, kde bylo přijato rozhodnutí o rozšíření Evropské unie o nové země, se naše republika...

Kategorie: Nezařazené

Švédsko aneb inspirace pro sebevědomé

Země tří korunek, jak se někdy Švédsku přezdívá, patří k nejmladším a – chtělo by se říct – nejhorlivějším podporovatelům myšlenky Evropské unie. Přesto si již od svého vstupu, ba ještě před ním, vydobyla místo samostatného a sebevědomého člena, který si nezahrává s jednotou patnáctky, avšak také ji v žádném...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy přadného lnu

Přesto, že plochy přadného lnu měly asi od poloviny 90. let klesající tendenci s největším útlumem v roce 1997, počty odrůd naopak vzrůstaly a současně se měnil poměr domácích a zahraničních odrůd (viz tabulku). Do roku 1997 převažovaly odrůdy domácí provenience, v roce 1998 se tento poměr vyrovnal. Od...

Kategorie: Nezařazené

Olejný len

Druhým hospodářským typem lnu je len olejný, jehož hlavním produktem je semeno zpracovávané v potravinářství, krmivářství a medicíně. Semeno je také možno zpracovat lisováním s následnou extrakcí, přičemž výsledným produktem je vysychavý lněný olej, použitelný při výrobě fermeže, laků a pomalu schnoucích barev. Stejně jako semeno je i olej...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti pěstitele i zpracovatele:

Vliv agrotechniky a sklizně na kvalitu stonku lnu v podmínkách Agropodniku Dvorce Agropodnik Dvorce je největší pěstitel lnu v ČR, který má v posledních pěti letech průměrnou výrobní plochu lnu 250 ha. Surovinu současně zpracovává ve vlastní tírně a jako zpracovatel je podle výkonu nejmenší a nejmladší. Tírna byla plně...

Kategorie: Nezařazené

Zpracování lnu v současné době v ČR

Razantní snižování osevních ploch lnu po roce 1990 znamenalo také postupné rušení zpracovatelských kapacit. Z původních více než dvaceti tíren zbylo v roce 2000 pouhých osm, které navíc většinou nepracují na plnou kapacitu – tedy na dvě směny. Limitujícím faktorem, který omezuje provoz v těchto tírnách, je doposud nízká osevní...

Kategorie: Nezařazené

Plevele v jarním ječmeni a možnost jejich regulace

Jarní ječmen je schopen efektivně potlačovat především dvouděložné plevele a to i na pozemcích s vysokou zásobou plevelných semen v půdě. Vysoká konkurenční schopnost jarního ječmene předpokládá rychlý růst jak kořenové, tak nadzemní biomasy, což je závislé nejen na průběhu počasí, ale především na přípravě půdy, termínu a kvalitě výsevu,...

Kategorie: Nezařazené

Obchodní sladovny spoléhají na domácí pěstitele

Tiskem před časem proběhla zpráva o tom, že společnost Tchecomalt sama na sebe vyhlásila konkurs. Protože právě na tuto firmu byla dodavatelsky navázána značná část našich pěstitelů sladovnického ječmene, vyvolala informace jejich značnou pozornost a možná i trochu nejistoty. Na to, jak se tato situace dotkne pěstitelů sladovnického ječmene, jsem...

Kategorie: Nezařazené