Filtr

Význam vápnění ve vztahu k půdní úrodnosti

Základem veškeré zemědělské činnosti je půda. Jako součást životního prostředí představuje počátek potravního řetězce. Zajištění její úrodnosti a produkční schopnosti je podmíněno zachováním a zlepšováním jejích fyzikálních, chemických a biologických vlastností. K tomu přispívá i vápnění. ...

Kategorie: Nezařazené

Technogenní zhutňování půdy – nežádoucí jev

Skutečnost, že nežádoucí zhutňování půdy zhoršuje podmínky pro tvorbu výnosu plodin, je dostatečně známa. Se zhutňováním půdy jsou však spojena i závažná ekologická rizika, například zvýšený povrchový odtok vody (nebezpečí vodní eroze půdy a kontaminace vodních zdrojů). V situaci, kdy zemědělské podniky musí stále hledat cesty k dosahování co nejnižších...

Kategorie: Nezařazené

Podmíněně dobré výhledy pro českou ekonomiku

Přes relativně příkré hodnocení české ekonomiky v listopadové Pravidelné zprávě o stavu přibližování ČR k Evropské unii Brusel zřejmě Praze věří. Vyplývá to z hodnocení výhledu ekonomik kandidátských zemí. V širším kontextu - tedy v porovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami - bychom si však až tolik o naší pozici myslet...

Kategorie: Nezařazené

Sněti na obilninách jsou opět problémem

Svízelná finančních situace, která v našem zemědělství trvá již několik let, nutí mnohé pěstitele používat necertifikované a nemořené osivo. V posledním měsíci loňského roku byla velká pozornost věnována nemoci šílených krav, a tak se nebezpečí, hrozící v souvislosti s napadením obilnin chorobami přenosnými osivem, dostalo pochopitelně do pozadí. ...

Kategorie: Nezařazené

Zákon o hnojivech

Dne 12. června 1998 schválil Senát Parlamentu ČR zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy (zákon o hnojivech). Tento zákon nahradil významnou část tehdy platného zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, a to ustanovení, která se...

Kategorie: Nezařazené

Světové semenářství a Česká republika

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2000 proběhla v Praze poměrně významná akce - jednání vybraných sekcí a výkonného výboru Mezinárodní semenářské federace FIS. Toto jednání organizačně zajišťovala Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, a proto jsme se obrátili na jejího ředitele Ing. Luďka Křehlíka s několika dotazy.

Kategorie: Nezařazené

Pěstování ječmene jarního v číslech

Ječmen jarní je po pšenici ozimé druhou nejvýznamnější obilninou pěstovanou v České republice (23,9 % z celkové plochy obilnin). Největšího rozšíření dosáhl ve druhé polovině 70. a na počátku 80. let, kdy byla zaznamenána také historicky nejvyšší celková produkce. Nejnižší výměra pěstování byla v letech 1990 a 1991 (za sledované...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy jarního ječmene

Ve Státní odrůdové knize (SOK) bylo k 1. 12. 2000 zapsáno 34 odrůd jarního ječmene. V roce 2000 byla na základě žádosti udržovatele u pěti odrůd registrace zrušena (Famin, Heran, Krystal, Perun, Rubín) a přibyla jedna nová odrůda (Nordus). ...

Kategorie: Nezařazené