Filtr

České květinářství nezahyne

České květinářství padne na kolena! Konec květinářů v Čechách! Dovoz květin a rostlin zničí naši produkci! Takovéto chmurné představy bylo možné slyše před deseti a méně lety, kdy se otevřely hranice a do naší republiky začaly proudit neuvěřitelné objemy rostlinné produkce, především řezaných rostlin. V té době se i dovoz...

Kategorie: Nezařazené

Zlaťáky za sušené ovoce

Cesty lidské jsou nevyzpytatelné, pravil klasik, a to, jak se inženýr Zdeněk Ševčík k biozemědělství dostal je toho dokladem. Pochází z Pitína. Obec ležící na moravsko - slovenském pomezí pod svahy Bílých Karpat, mezi Uherským Brodem a Slavičínem, byla (a zčásti ještě pořád je) obklopena selskými sady. Rostly v...

Kategorie: Nezařazené

Proti plevelům v máku

Koncem března byl registrační komisí povolen přípravek Gallant Super pro použití proti plevelům do porostů máku. Pěstitelé této plodiny na tuto zprávu jistě netrpělivě čekali, protože dosud měli k dispozici jen příliš úzké spektrum povolených přípravků. To je obecný problém „maloobjemových“ plodin, protože výrobci a dodavatelé chemických přípravků zvažují,...

Kategorie: Nezařazené

Flora Olomouc již po dvaadvacáté

Největší zahradnická událost v ČR - Flora Olomouc – jarní etapa klepe na dveře. Letos poprvé bude první den (od 10. do 14. hod.) přístupen pouze odborné veřejnosti a odborným školám Od 27. do 29. dubna i pro širokou veřejnost. Společně s mezinárodní zahradnickou výstavou bude probíhat Hortifarm (8. ročník...

Kategorie: Nezařazené

Ocenění nejlepších zákazníků

Společnost Hydro Česká republika před časem utlumila - stejně jako celý koncern Norsk Hydro - aktivity agrárních divizí. Na českém trhu to znamenalo omezení na prodej průmyslových hnojiv. Zákazníci v Česku však měli v posledních letech možnost zúčastnit se soutěže "S Hydrem do nového tisíciletí" a začátkem května byli...

Kategorie: Nezařazené

V Evropské unii se neztratíme, hlásají některé školky

Představte si modelovou situaci: máte kvalitní pozemek, přiklepnutou dotaci na obnovu ovocných sadů včetně podpory na vybudování kapkové závlahy. Vzhledem k posunu cen u červených peckovin jste se rozhodli pro vysazení višní. Potřebujete kvalitní stromky. A zde asi začne váš největší problém. Administrativním molochem jste prošli, ale co dál… Kombinace...

Kategorie: Nezařazené

Teorie proměněná v praxi

Letošní nástup astronomického jara neodpovídal jaru našich představ. Přesto se chladem a deštěm se nenechaly odradit zástupy návštěvníků, které směřovaly na výstaviště v Lysé nad Labem, kde se konala již 14. národní výstava pro zemědělce a zahrádkáře – Zemědělec 2001 (22. až 25. 3.).

Kategorie: Nezařazené

Fuzariózy v klasech stále aktuální

Skutečnost, že kvalitní potravinářská pšenice je vždy předmětem zájmu odběratelů, není jistě žádným tajemstvím. Základním předpokladem pro dosažení vysoké kvality zrna je nejen kvalitní odrůda, vhodná agrotechnika a hnojení, ale především zvládnutí ochrany proti klasovým chorobám, z nichž zvláštní pozornost si zaslouží především fuzariózy. Dnes již není žádným tajemstvím, že...

Kategorie: Nezařazené

Zemědělské podnikání v méně příznivých oblastech;

Vývoj lidstva je od nepaměti těsně spojen se zemědělstvím a venkovem. Po více než tisíc let zemědělec nejen vyrábí potraviny pro ostatní obyvatele, ale stará se i o krajinu, o její vzhled, o životní prostředí. Během staletí trvajícího vývoje venkovského prostoru se lopotnou prací zemědělce den co den formovala a...

Kategorie: Nezařazené

Louky a pastviny – rezervoár rostlinných genetických zdrojů

Trvalé louky a pastviny zahrnují relativně mladá, převážně člověkem vytvořená polopřirozená společenstva, jejichž existence je vázána na určitý hospodářský režim (kosení, pastvu, hnojení). Většinou jsou náhradními společenstvy lesních formací. V České republice zaujímají trvalé travní porosty 22,3 % výměry zemědělské půdy, což představuje 668 tisíc ha trvalých luk a 288...

Kategorie: Nezařazené