Filtr

Základní podmínky vymezení méně příznivých území (LFA)

Pod pojmem produkční schopnost půdy rozumíme efektivní účinek půdy na růst a vývoj rostlin, jehož výsledkem je určité množství a jakost hmoty vyšších rostlin (v botanickém pojetí). Tento pojem by také bylo možné nahradit pojmem míra úrodnosti. Produkční schopnost je přirozená vlastnost půdy, která má zásadní význam pro rostlinnou výrobu...

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění jarního ječmene u nás a ve světě

Ječmen je až čtvrtou nejdůležitější obilovinou ve světě po pšenici, kukuřici a rýži. S ohledem na svou adaptabilitu má však nejrozšířenější areál pěstování. Pro naše pěstitele a šlechtitele je nejdůležitější vývoj na evropském kontinentu, zvláště v zemích ležící ve stejné zeměpisné šířce. Především se jedná o Anglii, Francii, Německo,...

Kategorie: Nezařazené

Fyziologie tvorby výnosu u kukuřice

Pokračování k INFO v Úrodě č. 12/2000 V mnoha vědeckých experimentech se zkoušelo, jak stanovit a vysvětlit nejrůznější určující vlivy na výnos škrobu, popřípadě výnos zrna. K tomuto účelu je vhodné rozdělit si období od květu do plné zralosti na jednotlivé úseky a tyto úseky popsat....

Kategorie: Nezařazené

Fosfor v půdě

Začnu otázkou: Je v současnosti možné udržet potřebnou úroveň obsahu rostlinám dostupného fosforu v naší půdě? Je známo, že naprostá většina fosforu aplikovaného v průmyslových hnojivech do půdy přechází díky různým fixačním mechanismům do forem pro rostliny nedostupných. Kromě toho téměř veškerý aplikovaný fosfor zůstane působením fixace vázán na místě...

Kategorie: Nezařazené

Konzervace přebytků pastevní píce

Píci lze konzervovat sušením (produktem je seno), nebo silážováním (produktem je siláž). Konzervace píce má své zákonitosti. Hlavní zásady, kterými je nutné se řídit, však platí pro konzervaci všech pícnin, tedy i pro konzervaci přebytků pastevní píce. ...

Kategorie: Nezařazené

Spolehlivé odplevelení obilnin

Pěstování obilnin je stále hlavní náplní rostlinné výroby převážné části zemědělských podniků. Proto má jeho ekonomika silný vliv i na celkové hospodářské výsledky podniku. Pro uspokojivou rentabilitu pěstování obilnin je nutno maximalizovat výnosy při přiměřených nákladech. Jednou ze základních nákladových položek pěstování obilnin je jejich odplevelení. Nejpříznivější poměr ceny a...

Kategorie: Nezařazené