Filtr

Plevele v jarním ječmeni a možnost jejich regulace

Jarní ječmen je schopen efektivně potlačovat především dvouděložné plevele a to i na pozemcích s vysokou zásobou plevelných semen v půdě. Vysoká konkurenční schopnost jarního ječmene předpokládá rychlý růst jak kořenové, tak nadzemní biomasy, což je závislé nejen na průběhu počasí, ale především na přípravě půdy, termínu a kvalitě výsevu,...

Kategorie: Nezařazené

Obchodní sladovny spoléhají na domácí pěstitele

Tiskem před časem proběhla zpráva o tom, že společnost Tchecomalt sama na sebe vyhlásila konkurs. Protože právě na tuto firmu byla dodavatelsky navázána značná část našich pěstitelů sladovnického ječmene, vyvolala informace jejich značnou pozornost a možná i trochu nejistoty. Na to, jak se tato situace dotkne pěstitelů sladovnického ječmene, jsem...

Kategorie: Nezařazené

Laboratoře ÚKZÚZ mají žně v zimě

Žně bývaly prezentovány jako období pracovní špičky v zemědělství, což reportáže v novinách i v televizi patřičně nafouknutě a budovatelsky hlásaly jako aksiom i v době, kdy tomu tak už zdaleka nebylo. Slovo žně se tak stalo metaforou, symbolizující špičku celoročního snažení i v jiných oborech. V tomto metaforickém významu...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování lnu přadného v České republice

V České republice je pěstován převážně len přadný. Podle čtyřstupňového vymezení zón vhodnosti půd pro pěstování lnu dosahuje I. zóna celkem 587 tis. ha. Nejvyšší zastoupení má první zóna na území bývalého Jihočeského kraje (28,8 % orné půdy), Severomoravského kraje (26,0 % o.p.) a Východočeského kraje (25,4 % o.p.). ...

Kategorie: Nezařazené

Evropská premiéra herbicidu Attribut v ČR

Obilniny, které jsou celosvětově největší kulturou a podílejí se tak značnou měrou na výživě lidstva, si jistě zaslouží pozornost nejen pěstitelů a šlechtitelů, ale i chemického průmyslu, bez něhož by bylo jejich intenzivní pěstování nemyslitelné. ...

Kategorie: Nezařazené

Seznam doporučených odrůd průmyslových brambor na obzoru

Návštěva komisařů Evropské unie, kteří v České republice hodnotili dodržování fytosanitárních předpisů a jejichž závěry rozhodnou o případném zrušení zákazu vývozu českých brambor do EU je jen jednou z dobrých zpráv pěstitelům brambor, které našemu týdeníku sdělil předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky (ÚBS) ing. František Novák.

Kategorie: Nezařazené

Kvalitní surovina – předpoklad kvalitního produktu

Stojíme na prahu nového tisíciletí, ale pro nás sladaře stačí, že jsme na počátku roku, od něhož mnoho očekáváme. Očekáváme, že nová sklizeň ječmene bude vysoká a kvalitní a opět nabude sílu historické rčení – český ječmen, český slad a české pivo. Zároveň víme, že sklizeň roku 2000 neposkytla pěstitelům...

Kategorie: Nezařazené

Význam poloprovozních pokusů při výběru hybridu kukuřice

Při výběru osiva kukuřice je třeba věnovat pozornost volbě správného hybridu do konkrétních podmínek pěstování, aby konečný efekt odpovídal představám pěstitele. Ke správnému výběru mohou mimo jiné částečně posloužit nabídkové katalogy hybridů osivářských a distribučních firem, dále potom přehledy odrůd, které u novějších a kontrolních hybridů vydává odbor odrůdového zkušebnictví...

Kategorie: Nezařazené