Filtr

Kulatý stůl k cenám obilí

Žně začnou přibližně za dva měsíce a pokud počasí nepředvede své extrémy, mohla by být letošní úroda slušná. O tom, jaké se za tohoto předpokladu dají očekávat ceny obilí, ale i jaké vlivy budou působit na tuzemský obilní trh, diskutovali u kulatého stolu zástupci pěstitelů, mlynářů, obchodníků a státu. Pozvání...

Kategorie: Nezařazené

Polní dny s řadou novinek

I v letošním červnu chystá firma BASF na dvou místech republiky polní dny. S ředitelem agro oddělení této společnosti Ing. Ladislavem Niklíčkem, CSc., jsme hovořili mimo jiné o tom, co nového budou moci návštěvníci polních dnů vidět i co nového pěstitelům tato společnost letos nabízí. ...

Kategorie: Nezařazené

O efektivnosti použití fólií u raných brambor rozhoduje počasí

Bramborářství prošlo v uplynulých několika letech výraznými změnami, jejichž součástí jsou i změny pěstitelských technologií. Ve Farmáři jsme již několikrát informovali o technologii pěstování brambor v odkameněné půdě. Další novinkou, tentokrát určenou ranobramborářům, je využití netkaných textilií. Za jedním z pěstitelů využívající právě textilie jsme se vypravili do obce Sojovice...

Kategorie: Nezařazené

Od čpavku k biotechnologiím

Přípravky na ochranu rostlin společnosti BASF vznikají ve výzkumném centru v německém Limburgerhofu. Právě zde jsme se na počátku dubna společně s novináři z dalších zemí střední a východní Evropy přesvědčili o tom, že za vznikem nového přípravku na ochranu rostlin se skrývají stovky milionů marek investovaných do několikaletého výzkumu....

Kategorie: Nezařazené

Slunečnice zraje nejen pro olej

Ještě před patnácti lety byla slunečnice na českých a moravských polích spíše výjimkou. Například v roce 1985 pěstitelé v naší republice vyprodukovali na pouhých 80 hektarech 205 tun slunečnicového semene. V roce 2000 se již slunečnice pěstovala na více než 30 tis. hektarech a sklizeno bylo přes 65 tis. tun...

Kategorie: Nezařazené

Krmná mrkev – krmná hodnota a dietetické účinky

V posledních dvou desetiletích došlo i v ČR k podstatnému poklesu pěstitelských ploch krmné mrkve. To bylo vyvoláno obecným trendem směřujícím k maximálnímu zjednodušení výroby krmiv, hlavně pak k úspoře lidské práce. Navzdory tomu, že už naši předci dobře věděli jak o příznivých účincích krmné mrkve při zkrmování plemenným a...

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace rdesna obojživelného

Poslední desetiletí je možné charakterizovat poklesem úrovně zpracování půdy. Na změny ve zpracování půdy poměrně rychle reagují zvláště vytrvalé plevele. Regulace vytrvalých plevelů je vždy obtížná, složitější než u jednoletých plevelů. Úspěch jejich regulace spočívá pouze v dokonalém sladění vlivu správného střídání plodin, zpracování půdy, agrotechniky, použití herbicidů a...

Kategorie: Nezařazené

Motýlí přistěhovalci na dřevinách

V posledním období dochází stále častěji k nechtěnému a do značné míry i nežádoucímu obohacování hmyzí fauny českých zemí o druhy, jejichž výskyt nebyl doposud z tohoto území znám. Přestože ne vždy jsme schopni jednoznačně prokázat, jakým způsobem došlo k rozšíření areálu těchto druhů k nám (nebo obecně do...

Kategorie: Nezařazené

Kukuřice – plodina třetího tisíciletí

Nejlépe „propracovanou“ plodinou, která může zásadním způsobem přispět k řešení problémů v rostlinné výrobě, je podle doc. Ing. Josefa Hurty, CSc., kukuřice, neboť jejímu výzkumu věnovali přední světoví výrobci osiv největší pozornost. Proděkanovi Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsme proto položili několik otázek. ...

Kategorie: Nezařazené