Filtr

Ochrana obilnin proti listovým a klasovým chorobám

Jen zdravý porost obilnin, tzn. nenapadený chorobami, škůdci a bez většího výskytu plevelných rostlin, dává předpoklad uplatnění genetického potenciálu odrůdy, plného zhodnocení všech agrotechnických zásahů, včetně výživy a dosažení ekonomického výnosu. ...

Kategorie: Nezařazené

Pěstování pšenice pro produkci škrobu

Škrob je označován za jednu ze strategických surovin budoucnosti, která nemá konkurenci a stává se nezastupitelnou. Jeho spotřeba každoročně narůstá jak v potravinářském, tak i v nepotravinářském využití. Zejména rychle narůstá jeho spotřeba při průmyslovém zpracování (roční přírůstek spotřeby je až 6,5 %). Největší využití škrobu je v papírenském, textilním...

Kategorie: Nezařazené

První kroky k řešení krize

Teprve letošní rok, pro který byla přijata opatření, mezi něž patří zákon o ochraně práv k odrůdám a dotační tituly podporujícími udržování genetického potenciálu osiv a sadby, zlepšování zdravotního stavu pšenice ozimé a zlepšení kvality ozimé řepky, představuje první zlom v řešení kritického snižování spotřeby certifikovaných osiv. Shodli se na...

Kategorie: Nezařazené

Fungující linka sklizně a konzervace = základ úspěchu

Úspěch při silážování lze očekávat jen při fungujícím systému. Pokud pro vybranou plodinu zvolíte vhodný způsob konzervace, s největší pravděpodobností získáte kvalitní siláž. Při jejím správném zařazení do krmné dávky lze očekávat realizaci požadované užitkovosti zvířat a zvýšení ekonomického zisku.

Kategorie: Nezařazené

Ochrana kukuřice proti plevelům

Kukuřice na rozdíl od ostatních plodin nevyžaduje během vegetace časté vstupování do porostů. Dobře založené porosty kukuřice se za určitých podmínek obejdou bez dalších agrotechnických zásahů. ...

Kategorie: Nezařazené

Francie aneb “Female fatal” Evropy

Tato země stála u zrodu Evropských společenství a současně byla její autonomní politika příčinou celé řady vnitřních rozporů současné patnáctky. Její potenciál ji řadí k průmyslově rozvinutým zemím, nicméně pod „Francií” si povětšinou vybavíme umění, literaturu či víno. Vnitřní pnutí této tradiční evropské velmoci dělá Francii symbolem všech důležitých protikladů...

Kategorie: Nezařazené

Špatné siláže – menší dojivost

Krmením zkažených siláží a senáží se snižuje dojivost krav. Již podíl 23 % zkažené kukuřičné siláže v krmné dávce sníží dojivost o pět kilogramů na dojnici a den. To jsou výsledky výzkumu, který byl proveden na Kansas State University v USA. V rámci tohoto krmivářského výzkumu byl u čtyř typů...

Kategorie: Nezařazené

Účinnost dusíkatého hnojení

Klasičtí představitelé naší agrochemie považovali dusík za rozhodující živinu, která se nejvíce podílí na rostlinné produkci a to její výši i kvalitě. Prof. Duchoň před více než 50 lety konstatoval, že „dusík je jazýčkem na váze“ a jeho předchůdce prof. Stoklasa je znám svým výrokem, že „dusík je motorem...

Kategorie: Nezařazené