Filtr

Uspěli s unikátní odrůdou lnu

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk získala v rámci agrosalonu Země živitelka ocenění Zlatý klas za unikátní odrůdu olejného lnu Astella. Tato odrůda, vyšlechtěná společností Agritec Plant Research, s. r. o., má několik specifických vlastností, kterými se od ostatních odlišuje – jde zejména o barvu a...

Kategorie: Olejniny

První výskyty dřepčíka olejkového

Na základě podzimního monitoringu dřepčíků v řepce byl zaznamenán v 35. týdnu první výskyt dřepčíka olejkového. Intenzita výskytu brouků prozatím nepřekračuje práh škodlivosti. Silnější nápor dřepčíků se očekává až v následujících týdnech. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Úspěch a nové šlechtění

Společnost RWA Czechia s. r. o. působí na českém trhu od roku 2020, kdy navázala na tradici a zkušenosti firmy B O R s. r. o. V Nabočanech na výstavě Naše pole představila část svého sortimentu ozimé pšenice a dalších obilnin a také ozimé řepky. Vedle již úspěšných odrůd, které...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Zlaté klasy nejlepším exponátům

Nedílnou součástí výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích je soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát. Za dobu své existence se stala prestižní záležitostí, neboť významně přispívá k propagaci a publicitě oceněných produktů i jejich výrobců. Nejlepší vybrané exponáty splňující navíc i náročná ekologická kritéria byly oceněny Zlatým klasem s...

Kategorie: Výstava

Situace na polích i trhu s bramborami

V okamžiku, kdy je stále velká část brambor na poli, pořádá na konci července společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., Havlíčkův brod ve spolupráci se Zemědělským družstvem Olešná polní den věnovaný právě této plodině. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. I přes stále pokračující vegetaci zde...

Kategorie: Okopaniny

Pšenice s pekařskou kvalitou

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je tradičním účastníkem výstavy Naše pole. V rámci kompletního sortimentu odrůd jarních i ozimých obilnin se představilo několik letošních novinek. Shodou okolností tvořily skupinu pšenic s pekařskou kvalitou A.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Vegetace plevelů – pohled do minulosti

Zemědělství je umění pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat, které hrálo zásadní roli ve vývoji člověka, ale také ve vývoji rostlin a živočichů. Zemědělství vzniklo před 11 500 lety, na naše území se dostalo o něco později – před 6000 lety. Díky zemědělství začal člověk vytvářet nový typ prostředí, což se projevilo...

Kategorie: Ochrana rostlin