Filtr

Chmelu se letos dařilo

Letošní sklizeň je jednou z nejvyšších za poslední roky. Díky průběhu počasí ve vegetačním období chmele a příznivým klimatickým podmínkám je letošní sklizeň nadprůměrná. Potvrdila to sumarizace prohlášení pěstitelů chmele, kterou každoročně provádíme, uvedla v tiskové zprávě Ivana Kršková, tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Celkem za Českou...

Kategorie: Chmel

Mezi nejcitovanějšími vědci světa

V listopadu letošního roku zveřejnila americká společnost Clarivate Analytics seznam nejcitovanějších vědců světa (Highly Cited Researches), který obsahuje přes šest tisíc jmen výzkumníků napříč 21 výzkumnými oblastmi ze zhruba šedesáti zemí. Seznam vznikl podle databáze Web of Science na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018. Mezi jedno procento...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hnojení jarního ječmene fosforem na jaře?

Otazník v nadpise článku Ing. Jindřicha Černého, Ph.D., a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze zveřejněného v časopise Úroda je záměrně. Hnojení jarního ječmene vyvolává mnoho otázek při stanovení dávek a termínů aplikace dusíku, síry, vápníku, mikroprvků, tak proč nepřidat ještě jeden otazník u fosforu.

Kategorie: Výživa rostlin

Sklizeň řepky v roce 2019

Na vyhodnocovacím semináři Systém výroby řepky a slunečnice zazněly informace o nejpěstovanějších odrůdách i jejich výnosu. „Hlavní sklizeň ozimé řepky proběhla koncem července, kdy bylo sklizeno pětasedmdesát procent všech ploch. Od začátku žní byly velké problémy s olejnatostí řepkových semen,“ řekl Ing. Jiří Zeman z SPZO. Řepkové semeno bylo barevně...

Kategorie: Olejniny

Mobilní aplikace ulehčí diagnostiku chorob

„Po roce používání jsme zjistili, že naši mobilní aplikaci ADAMA Katalog využívá třetina našich zákazníků. Elektronický Katalog v mobilu je ke stažení zdarma v App Store pro ioS nebo v Google Play pro Android. Je funkční i v off-line režimu. Během roku je průběžně aktualizován. Obsahuje interaktivní plodinová doporučení, snadno...

Kategorie: Ochrana rostlin

Setkání na téma ženy v zemědělství

Zemědělská společnost Corteva Agriscience ve spolupráci s Klubem manažerek České manažerské asociace uspořádala setkání na téma „Ženy v zemědělství“ k diskusi nad rolí žen v agrárním sektoru v České republice. Akce byla součástí globální iniciativy společnosti Corteva na podporu rovnosti pohlaví a různorodosti po celém světě.

Kategorie: Významné události

Kvalita pšenice ze sklizně 2019

Agrotest fyto, s. r. o., v Kroměříži každoročně sleduje za podpory Ministerstva zemědělství sklizňovou kvalitu obilovin v ČR, a to již téměř dvacet let. Dlouholetá řada dat umožňuje meziroční srovnání a zhodnocení vlivu počasí na kvalitu pšenice a žita a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským také ječmene....

Kategorie: Obiloviny

Zacíleno na půdní organickou hmotu

Jubilejní 25. konference Racionální použití hnojiv se v letošním roce zaměřila na půdní organickou hmotu jako jeden ze základních prvků tvořící půdní úrodnost. Pro zachování půdní úrodnosti mají nezastupitelnou úlohu statková a organická hnojiva. Je ale důležité si uvědomit, že různá statková a organická hnojiva mají různou hodnotu a stále...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin