Filtr

Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin

Produkce bioplynu jako obnovitelného zdroje energie bývá komplikovaným procesem závislým na mnoha faktorech. Pro produkci bioplynu je využívaná kukuřice setá, která bývá často významnou vstupní surovinou rostlinného původu při výrobě bioplynu. Přitom kukuřičná siláž nenabízí při fermentačním procesu všechny potřebné stopové prvky důležité pro činnost metanogenních bakterií, které jsou odpovědné...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

V Bezděkově hraje levandule prim

Nejen původní statek na úpatí Zábřežské vrchoviny, ale i část obce Bezděkov se v posledních několika letech proměnily doslova v levandulové království. Podařilo se to Lukáši Drlíkovi, jeho partnerce Veronice a dalším členům rodiny. Základ činnosti jejich Levandulového statku Bezděkov tvoří produkce levandule, kterou mají v plánu v brzké době...

Kategorie: Nezařazené

U sóji záleží na odrůdě i technologii

Teplomilná sója luštinatá nepatří k našim původním plodinám. Díky současným odrůdám ji ale lze úspěšně pěstovat i na našem území. V poslední sezóně sója v České republice zaujímala více než čtrnáct tisíc hektarů, tedy o polovinu více než před desetiletím. Pro úspěšnou sklizeň je kromě vhodné odrůdy potřeba dostatečné množství rovnoměrně rozložených srážek...

Kategorie: Luskoviny, Olejniny

Dlouhodobé mulčování luk snižuje druhovou diverzitu rostlin

V 90. letech minulého století došlo v důsledku poklesů stavů hospodářských zvířat k radikálním změnám v hospodaření na travních porostech. V ČR byly velké plochy luk a pastvin ponechány ladem nebo byly jednou ročně posečeny a hmota zůstávala nesklizená v řádcích. Postupně docházelo k degradaci porostů a jejich zarůstání náletovými dřevinami.

Kategorie: Pícniny

Nově registrované hybridy kukuřice

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2020 v České republice nově registrováno celkem 43 hybridů kukuřice z toho 25 hybridů na siláž, 17 hybridů na zrno a jeden hybrid pro kombinované využití. Aktuálně je v ČR zaregistrováno o celkem 361 hybridů kukuřice celkem osmnácti udržovatelů.

Kategorie: Okopaniny, Osivo

První země schválila pěstování GM pšenice

Argentina jako první země na světě schválila pěstování geneticky modifikované pšenice. Nová odrůda pšenice HB4 ale nebude používána do té doby, než ji schválí také Brazílie. Schválení geneticky modifikované pšenice kritizuje část ekologů ale i tamních zemědělců. Velká část argentinské produkce je určeno na vývoz a není jasné, zda země...

Kategorie: Genetika, Obilniny

Pěstování mladého ječmene v podmínkách ČR

Jako „mladý ječmen“ je označován potravinový doplněk zařazovaný do skupiny tzv. superpotravin určený zájemcům o zdravý životní styl. V posledních letech je u tohoto produktu referována řada efektů na lidské zdraví. Primárním produktem pro následné využití je, jak název napovídá, nadzemní biomasa mladých rostlin, většinou ozimého ječmene.

Kategorie: Obilniny

Nejvyšší výnos řepky byl na Vysočině

Sklizeň řepky v roce 2020 sice příjemně překvapila svým průměrným výnosem, ale za posledních deset let to byla až šestá nejvyšší sklizeň podle dosaženého výnosu i produkce. Desetiletý průměrný výnos řepky, který v České republice činí 3,21 t/ha, byl překonán o 5,3 %. Podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) pěstitelé...

Kategorie: Olejniny

Širší možnosti pro ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je v České republice stále na vzestupu. V současnosti se na našem území hospodaří ekologickým způsobem na zhruba šestnácti procentech výměry zemědělské půdy. Pěstitelé mají k dispozici rozmanité přípravky na ochranu rostlin, pomocné rostlinné prostředky i hnojiva, ale stále to nestačí. Proto se ověřují nové možnosti.

Kategorie: Ekologické zemědělství