Filtr

První případy herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

V posledních letech se na našem území vedle již dlouhodobě narůstajícího počtu rezistentních populací chundelky metlice začínají objevovat i další jednoděložné a dvouděložné plevelné druhy s potvrzenou herbicidní rezistencí. V roce 2019 a 2020 provedli odborníci z České zemědělské univerzity v Praze na území České republiky monitoring herbicidní rezistence u...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rizika pomůže předvídat nový portál

Pravý stéblolam ozimé pšenice, který se vyznačuje hnědnutím stébel může způsobit zemědělcům výnosové ztráty dosahující až 30 %. Při včasném zásahu stačí snížená dávka přípravku proti houbovým chorobám. Tuto informaci a mnoho dalších mohou zemědělci získat na novém portálu AgroRisk pro včasné výstrahy před negativními dopady počasí, chorob a škůdců...

Kategorie: Nezařazené

Jak se dříve pěstovalo a využívalo proso

Proso (Panicum spp.) je jednou z nejstarších obilnin vůbec. Podle Vavilova pochází z východní nebo střední Asie; v Číně a Indii se pěstovalo už od nepaměti. Dokonce existují zprávy již z dob neolitu (přibližně 8000–5000 let př. n. l.), kdy bylo proso častou plodinou na tehdejších kulturně obdělávaných plochách. V...

Kategorie: Obilniny

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Kvalita osiva je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tvorbu výnosu. Jde o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota, jednak biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen.

Kategorie: Olejniny, Osivo

Režim jakosti Q CZ se rozbíhá

Novému dotačnímu programu pro pěstitele a zpracovatele brambor se věnoval Ing. Josef Králíček z Českého bramborářského svazu úvodem semináře společnosti Corteva Agriscience CZ, s. r. o. Uvedl, že v závěru loňského roku byly dokončeny všechny dokumenty k režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory a navržen nový dotační program, který...

Kategorie: Okopaniny

Unikátní projekt využívá sílu přírody ke konzervaci

Vývojem botanických pesticidů založených na biologicky aktivních látkách získávaných z léčivých a aromatických rostlin se zabývá tým v čele s doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., již přes dvacet let. V poslední době se jeho výzkum zaměřuje také na možnosti využití rostlinných sekundárních...

Kategorie: Výzkum