Filtr

Odrůdová pravost chmele pod stálým dozorem

V Senohrabech u Benešova proběhl tradiční Chmelařský kongres, pořádaný Svazem pěstitelů chmele. Účastníky kongresu byli také zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), kteří se zaměřili mimo jiné i na problematiku Žateckého poloraného červeňáku s ohledem na fenotypové odchylky ve výsadbách chmele. V této souvislosti uvedli, že chmel, který...

Kategorie: Chmel

Otevřeli pobočku v České republice

Společnost Nufarm oznámila v rámci svého zasedání ve Štiříně otevření pobočky v České republice. Celosvětově jde podle Roberta Schmiedla, vedoucího pobočky Nufarm Hungária Kft., odštěpný závod, se sídlem v Praze, v pořadí o osmého hráče na trhu s přípravky na ochranu rostlin. Významné postavení zaujímá tato společnost, kterou provází již...

Kategorie: Ochrana rostlin

Protein jako klíč pro stresové podmínky?

Výzkumníci na univerzitě v Riverside v Kalifornii identifikovali protein pro kontrolu růstu rostlin. Protein IRK byl nalezen náhodou v kořenových buňkách huseníčku při výzkumu buněčného dělení a rozšiřování rostlinných buněk. Informoval o tom v nejnovější zprávě spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií BIOTRIN, z. s.

Kategorie: Výzkum

Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté

Víceleté pícniny, kam patří také vojtěška setá (Medicago sativa), mají velký význam pro zemědělskou praxi. Jsou důležitým zdrojem krmiva pro přežvýkavce, ale také pozitivně působí na půdní úrodnost. Míra zaplevelení v době vzcházení vojtěšky seté rozhoduje o kvalitě porostu pro následující roky.

Kategorie: Pícniny

Chlorothalonil končí také ve Švýcarsku

Ke konci minulého roku odebral ve Švýcarsku Spolkový úřad pro zemědělství registraci přípravkům, které obsahují fungicidní účinnou látku chlorothalonil. Používání je zakázáno od prvního ledna 2020. Účinná látka končí také v Evropské unii, a to nejpozději do 20. 5. 2020, jak vyplývá z prováděcího nařízení komise č. 2019/677 z 29....

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Západočeské menu: především osiva

Západočeská zemědělská konference je tradičním místem prezentace novinek i stálého sortimentu firmy VP AGRO, spol. s r. o. Kořením této odborné akce jsou hosté, díky kterým se v letošním roce přítomní seznámili s variabilními aplikacemi v zemědělství, ale podívali se také do jinak nepřístupného Jemenu. MUDr. Tomáš Šebek zde jako...

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Pomocné plodiny krmí půdu

Pěstování více plodin najednou na jednom pozemku není v zemědělství nic nového. Luskovinoobilné směsky se dříve běžně pěstovaly, pamětníci si možná vzpomenou i na sourež, směs pšenice a žita. Zkoušelo se také pěstování více odrůd jedné plodiny. Teprve moderní zemědělské technologie ale umožnily odstranit nedostatky těchto směsí. Nyní je možné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Půda

Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí

Účinné látky chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí. Vyplývá to z prováděcích nařízení Evropské komise č. 2020/17 a 2020/18 z 10. ledna 2020. Látkám nebyly prodloužena registrace. Z uvedených nařízení vyplývá, že prováděcím nařízením Komise byla prodloužena doba platnosti schválení obou účinných látek do 31. ledna 2020. Členské státy mohou udělit krátkou...

Kategorie: Ochrana rostlin