Filtr

Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru

Mírnější průběhy zim, horká léta a v celku bezúspěšné pokusy předcházet a snižovat napadení porostů pyretroidními insekticidy způsobují, že mortalita imag zrnokaza hrachového (Bruchus pisorum L.) během zimování je nižší, období kladení delší a dopad insekticidů na vývoj nové generace (vliv na početnost populace následné generace) je poměrně nízký. Populace,...

Kategorie: Nezařazené

PIWI CZ – další ekologizující prvek vinařství České republiky

Před několika desítkami let byly vinice jednou z pesticidy nejzatíženějších částí jihomoravské krajiny. Jen proti obalečům se vinice ošetřovaly dvakrát až třikrát za sezónu. Nejdříve DDT, později organofosfáty a v 80. a 90. letech 20. století analogy hmyzích hormonů a syntetické pyretroidy. Ty sice nebyly pro člověka tak jedovaté, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Představili hybridy kukuřice a slunečnice tradičně ve Žlunicích

Konec léta každoročně patří přehlídkám kukuřice a slunečnice společnosti Syngenta Czech, s. r. o. Jedním z míst, kde se konají demonstrační pokusy s těmito plodinami, jsou pozemky Agro Žlunice, a. s. Pro tuto odbornou akci si organizátoři přichystali devět hybridů slunečnice a patnáct hybridů kukuřice vhodných pro místní půdně-klimatické podmínky.

Kategorie: Odrůdy

V Německu průměrná sklizeň brambor

Podle předběžných výsledků, které zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, se letos v Německu sklidí 10,6 milionu tun brambor. Produkce je nižší jak kvůli nepříznivému průběhu počasí, tak v důsledku nižší osázené plochy. I mají naši sousedé vysokou míru soběstačnosti a část produkce exportují.

Kategorie: Okopaniny

Úspěšná eliminace původce bakteriální kroužkovitosti bramboru

Původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter sepedonicus (Cs), je na seznamu karanténních škodlivých organismů a podléhá přísné regulaci. Opatření proti jeho zavlékání a rozšiřování jsou v ČR uplatňována již od roku 1995. Přesto v letech 2012–2015 došlo ke zvýšení četnosti pozitivních záchytů Cs převážně u nižších stupňů množení sadby bramboru...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Jiný pohled na výživu plodin

Přístup k vápnění by se měl změnit, místo obvyklého melioračního vápnění je lepší aplikovat menší dávky, ale každoročně, zaznělo ve stánku společnosti BioAktiv CZ s. r. o., na výstavě Den zemědělce. Svoje zkušenosti si tam vyměňovala trojice lidí zainteresovaných ve výživě a ochraně rostlin. Je také vhodné ve větší míře...

Kategorie: Výživa rostlin

Silážování kukuřice za různých podmínek

Po několika suchých letech tu máme opět počasí, na jaké jsme byli dříve zvyklí. Letošní jaro bylo velmi chladné a poměrně deštivé. Po zasetí kukuřice vzcházela delší dobu než jindy a její počáteční růst byl velmi pomalý. V době psaní příspěvku porosty plodiny vypadaly velmi nadějně. Díky dostatku srážek kukuřice začátkem...

Kategorie: Kukuřice

Vsadil na aplikaci síry

Soukromě hospodařící rolník Petr Mikeš obdělává zhruba 500 ha. Sídlí ve Skramouši na Mělnicku a hospodaří od roku 1995, výměra za tu dobu vzrostla. Zároveň poskytuje služby pro zemědělce, především sklizeň cukrovky. Pozemky se nacházejí většinou v nadmořské výšce 350 m.

Kategorie: Obilniny, Výživa rostlin

Podmínky pro šíření virových zakrslostí obilnin

Teplý průběh začátku podzimu v kombinaci se vzcházením ozimých obilnin vytváří ideální podmínky pro šíření virových zakrslostí obilnin. Vysoké riziko šíření viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) bylo zaznamenáno v závěru měsíce září. Výskyt hlavního vektoru viru zakrslosti obilnin (WDV), kříska polního, je zatím na nízké úrovni. Uvádí to zpráva Rostlinolékařského...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin