Filtr

Velká pětka sklidí více brambor

V Německu se očekává výrazně vyšší sklizeň brambor, a to jak meziročně, tak oproti víceletému průměru. Informovalo o tom německé Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; BMEL) v tiskové zprávě. Meziročně vyšší sklizeň se očekává u pěti hlavních bramborářských států v Evropské unii.

Kategorie: Okopaniny

Mšice v porostech řepky

Na základě podzimního monitoringu hmyzích škůdců řepky jsou od 38. týdne zaznamenávány škodlivé výskyty mšic v porostech řepky v různých oblastech Čech a Moravy. Intenzita výskytu mšic tak může v těchto lokalitách představovat riziko přenosu viróz jmenovitě viru žloutenky vodnice (TuYV). Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Ochrana rostlin

Práci rostlinolékařů představí výstava Lékaři rostlin

Kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na ní závislé naše životy, přiblíží hlavní výstava sezony Lékaři rostlin. Pacientem lékaře je člověk, pacientem veterináře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina - je motto výstavy, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout od 2. října 2020 v Národním zemědělském muzeu v...

Kategorie: Ochrana rostlin, Významné události

Vznik a šíření rezistentních populací plevelů na orné půdě

Mezi nejvýznamnější fenomén v regulaci plevelů na celém světě patří reakce plevelových společenstev na systémy hospodaření na zemědělské půdě. Plevelné rostliny se neustále přizpůsobují změnám ve skladbě pěstovaných plodin, změnám v technologiích zpracování půdy, agrotechnice a sklizně a celé řadě dalších faktorů. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé i dlouhodobé výkyvy...

Kategorie: Plevele

Mšice na ostatních olejninách

Vedle naší nejrozšířenější olejniny řepky, které byl věnován samostatný článek, patří mezi další olejniny len, hořčice, lnička, tykev olejná, sezam, ale také jedovatý skočec. Nejvýznamnějšími mezi zemědělskými plodinami jsou slunečnice a mák.

Kategorie: Olejniny

Přežije koroptev polní průmyslové zemědělství?

Neexistuje jiný druh, který by více symbolizoval pestrou zemědělskou krajinu první poloviny 20. století s typickými mezemi mezi políčky, než koroptev polní (Perdix perdix). Její dramatický pokles početnosti v druhé polovině 20. století v celé Evropě je prokazatelně spojen s nástupem intenzivního průmyslového zemědělství.

Kategorie: Ochrana rostlin

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Ochrana proti plísni bramboru byla náročná

Dostatek srážek v květnu, červnu a v červenci vytvořil vhodné podmínky pro plíseň bramboru a srážkově příznivý byl i srpen, a to v převážné většině oblastí, kde se brambory pěstují. V ranobramborářské oblasti se choroba objevila v posledním květnovém týdnu, ohniska sekundárních infekcí byla nejdříve zjištěna v zavlažovaných porostech. V...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Zkušenosti si vytváříme sami

Stejně jako se vyvíjejí trendy v umění, módě, architektuře a dalších oblastech, módním trendem v oblasti bylin, okrasných rostlin se v posledních letech stala také levandule. Jak s pokorou říká majitel Levandulové farmy Židovice Mgr. Petr Nový, za tento trend nesou jistou míru zodpovědnosti. Tato rodinná farma se do povědomí...

Kategorie: Reportáž