Filtr

Rozsah jarního přemnožení hraboše

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily

Kalamitní výskyt hraboše polního sužoval Česko v roce 2019 a přetrval do jarních měsíců roku 2020. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto letos v předjaří reagoval mimořádnými opatřeními ke snížení hospodářských škod. Výjimečné a dočasné povolení aplikace vyšších dávek rodenticidů včetně možnosti jejich povrchového rozmetání na nejhůře postižených pozemcích...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Podpovrchová aplikace rodenticidů

V místech s kalamitním výskytem hraboše polního v loňském roce na Moravě došlo během zimy a jara většinou k významnému poklesu až vymizení tohoto hlodavce. I přesto budou na některých lokalitách Čech a Moravy značné škody také v letošním roce. Jde zejména o porosty pícnin, ozimé pšenice, vinice a sady....

Kategorie: Ochrana rostlin

Snížení náchylnosti řepky k verticiliovému vadnutí

Vědci z německé univerzity Kristiána Albrechta v Kielu použili technologii CRISPR-Cas9 ke zkoumání genů řepky olejky (Brassica napus), které se podílejí na náchylnosti k napadení houbou Verticillium longisporum (Vl43). Jejich poznatky byly publikovány v časopisu Plant Biotechnology Journal. Informoval o tom BIOTRIN, z. s. – spolek pro podporu a rozvoj...

Kategorie: Genetika

Nová společnost na českém trhu

Veřejnost může od 1. července vídat pro Raiffeisen skupinu typické logo s dvěma zkříženými koňskými hlavami, tentokrát v zeleném provedení pro sektor zemědělství. Nová společnost naváže na aktivity tradiční zemědělské firmy BOR v oblasti osiv, hnojiv, prostředků na ochranu rostlin a zemědělských komodit.

Kategorie: Komerční prezentace, Nezařazené

Regulace plevelů v řepce olejce

Řepka olejka má v časných růstových fázích velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Co je vlastně nejdůležitější?

Existuje celá řada pohledů na vlastnosti a výkonnost odrůd ozimé řepky . Může to být rychlost růstu, přezimování, výška rostlin, odolnost proti poléhání, zdravotní stav, ranost či pozdnost apod. Tím nejdůležitějším faktorem je však výnos semen. Alespoň se to tak říká. Platí to však stále?

Kategorie: Olejniny

Mšice na obilninách

Obiloviny jsou hlavní složkou lidské potravy, jejich celosvětový podíl na lidské výživě je odhadován na 60–70 %. Ke klíčovým škůdcům patří bezpochyby mšice. Sají rostlinné šťávy, a tím mohou přímo poškozovat rostliny. Při silném napadení dochází ke snižování výnosů kvůli redukci hmotnosti tisíce zrn. Mšice navíc účinně přenášejí rostlinné viry,...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin