Filtr

Máme se bát řepkového oleje?

Blíží se jaro a s ním se začínají objevovat články zaměřené proti řepce a řepkovému oleji. Vrchol se očekává v období, kdy řepka kvete. Jeden takový článek odrazující od konzumace řepkového oleje se objevil již koncem března. Řepkový olej je představován jako karcinogenní a hydrogenovaný olej pocházející z geneticky modifikovaných...

Kategorie: Olejniny

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Ceny zemědělské půdy již v roce 2018 nerostly

Od vstupu České republiky do EU rostly ceny zemědělské půdy rychlým tempem. Jen za posledních pět let vzrostly ceny téměř na dvojnásobek. V roce 2018 se však již tento růst prokazatelně zastavil. Další vývoj cen půdy je ale nejistý a stagnace bude patrně pokračovat i letos.

Kategorie: Půda

Sucho snižuje kvalitu sladovnického ječmene

Sezónní výkyvy počasí, zejména déletrvající sucho, způsobují problémy v produkci sladovnického ječmene. Vědci hledají cesty jak kvalitu této klíčové suroviny pro výrobu piva do budoucna zajistit i v prostředí měnícího se klimatu. Stále častější výskyty extrémních povětrnostních podmínek totiž vedou k tomu, že jarní ječmen nemá dostatečnou kvalitu, protože porosty...

Kategorie: Obiloviny

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se již nevyskytuje na jejich etiketě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Eroze zpracováním půdy – nový pohled na erozní problematiku

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na Zemi. V minulosti se úspěch jednotlivých národů a kultur velmi často měřil schopností zajištění dostatku potravin pro své obyvatelstvo. Bez dostatečné plochy kvalitní zemědělské půdy toto nebylo v zásadě možné. Obecnou vlastností půdy je její pomalá obnovitelnost. Poškození půdního prostředí různými vlivy...

Kategorie: Půda

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Změna klimatu a více rozkolísaný průběh počasí se nutně projevuje i v ochraně rostlin. U podzimních škůdců řepky dochází ke změnám ve významnosti jednotlivých druhů. Rozšiřuje se výskyt dřepčíka olejkového, mšice broskvoňové a výrazně škodí dříve prakticky neznámý zápředníček polní. U jarních škůdců zase nepříjemné komplikace způsobuje rezistence jednotlivých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v České republice

Rezistence dvouděložných plevelů vůči herbicidům zatím není pro zemědělskou praxi v ČR závažnějším problémem. Výsledky průzkumu odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) však dokládají, že u nejběžnějších plevelů širokořádkových plodin, merlíku bílého a laskavce ohnutého, existuje značné množství populací rezistentních vůči herbicidům s účinnými látkami na bázi inhibitorů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Chytrá pomůcka v ochraně rostlin

Rostlinolékařský portál je veřejně dostupná aplikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), která vzájemným propojením odborných textů, fotografií, informací o aktuálních výskytech škodlivých organismů a jejich prognóze a pravidelně aktualizovaných seznamech povolených přípravků na ochranu rostlin představuje zajímavý nástroj využitelný při plánování a řízení ochrany rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin