Filtr

Proč je podzimní růst klíčem k optimálnímu výnosu

Snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšení produkce potravin s nižšími vstupy patří k hlavním výzvám, s kterými se bude zemědělství v příští dekádě potýkat. Zemědělci se budou muset ve větší míře soustředit na co nejefektivnější využití živin jak u polních plodin, tak u pícnin, což znamená zajistit rostlinám adekvátní...

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin

Rizika spojená s rodenticidy na hlodavce ve skladech

Je notoricky známé, že mezi nejčastější synantropní hlodavce paří v zemědělských provozech myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a v menší míře krysa obecná (Rattus rattus). Zatímco myši a potkani jsou rozšířeni po celém našem území, tak krysa se vyskytuje pouze na omezeném území severozápadních Čech, avšak areál jejího...

Kategorie: Obiloviny

Možnosti ošetření obilí napadeného škůdci

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 8 mil. tun obilí, které v převážné většině končí přímo ve skladech farmářů nebo výkupů. Pro uskladnění takového objemu je nutné disponovat dostatečnými kapacitami skladovacích prostor, které poskytnou vhodné podmínky nejen pro krátkodobé uskladnění, ale zejména pro středně a dlouhodobé skladování.

Kategorie: Obiloviny

Zaměřili se na výnos i kvalitu

Společnost Agrofinal spol. s r. o. ve spolupráci se zemědělským podnikem Tagros a. s. uspořádaly v Troubelicích polní den Demo parku Agrofinal, zaměřený na kukuřici. Největší pozornost patřila trojici hybridů zařazených do Ligy výnosných, tedy materiálům ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Mezi důležité novinky prezentované v Troubelicích se...

Kategorie: Kukuřice, Odrůdy

Nové okopaniny pěstované v oblasti Vysočiny

Vzhledem k větší zákaznické poptávce se na trh dostávají méně známe druhy okopanin. Jedním z důvodu zájmu o netradiční potraviny je jejich nutriční hodnota. Tyto okopaniny lze zařadit mezi tzv. funkční potraviny. Vysvětlení pojmu funkční potraviny (Functional foods) podle přesné definice zní: ,,Jedná se o potraviny vyrobené z přirozeně se...

Kategorie: Okopaniny