Filtr

Méně cukrovky u hlavních producentů

Dva největší producenti cukrové řepy v Evropské unii, Francie a Německo, uvádějí meziročně mírný pokles sklizňových ploch a očekávají nižší výnos. Zvláště ve Francii bude zřejmě propad produkce výrazný. Oba státy mají problémy s nedostupností účinných přípravků na ochranu rostlin. Francouzské ministerstvo zemědělství chce vzhledem ke kritické situaci výjimku na...

Kategorie: Okopaniny

Potvrzení výskytu plevelné rostliny šáchoru jedlého v ČR

Není to tak dávno, kdy byla zaznamenána expanze na zemědělské půdě kamyšníku širokoplodého (Bolboschoenus laticarpus a kamyšníku polního (Bolboschoenus planiculmis), které patří mezi šáchorovité rostliny. Ty se vyznačují poměrně velkou reprodukční schopností a tolerancí vůči herbicidním přípravkům a odolností vůči mechanické regulaci. Šáchorovitých plevelů se vyskytuje ve světě celá řada,...

Kategorie: Plevele

Obilovin bude v Německu mírně méně

Německý zemědělský svaz očekává letos sklizeň obilí ve výši 42,4 milionu tun. Je to o zhruba dva miliony tun (necelých 5 %) pod průměrem let 2015 až 2019, který dosáhl 44,4 milionu tun. Sklizeň ozimé řepky mírně vzrostla na 3,3 milionu tun. Vyplývá to z konečné bilance, která vychází z...

Kategorie: Obiloviny

Významné pozdně jarní plevele

Plevele jsou klasifikovány podle různých kritérií, avšak nejvhodnější je plevele rozdělovat podle jejich hlavních biologických vlastností, kterými jsou životní cyklus rostliny, délka života, způsob rozmnožování, rozšiřování diaspor a další. Podle těchto kritérií dělíme plevele na plevele efemerní, časně jarní, ozimé plevele, ale také plevele pozdně jarní. Pozdně jarní plevele obvykle...

Kategorie: Plevele

Letošní rok svědčil plísni bramboru

Letošní rok bramborářům přinesl obtížné podmínky. Kvůli srážkám v hlavní sezoně nastal silný tlak plísně bramboru a bakterióz a zároveň bylo obtížné porosty ošetřovat. Musejí také hledat alternativy za desikaci přípravkem Reglone, který bylo v letošním roce možné používat již jen na výjimku v porostech sadby. Hovořilo se o tom...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Pro první zásahy v obilninách a řepce

Kampaňová manažerka společnosti Syngenta Czech, s. r. o., pro olejniny, kukuřici a speciální plodiny Ing. Helena Bochová připomněla v rámci polního dne pořádaného na pozemcích Agro Žlunice, a. s., aktuální skladbu mořidel firmy Syngenta do obilnin. Připojila také důležité produkty počátku vegetace obilnin a řepky.

Kategorie: Ochrana rostlin

Doporučení k nevysetí meziplodin rozšířeno o další okresy

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 20. 8. 2020 s doporučením k nezakládání porostů meziplodin jako významné prevenci proti šíření přemnožených hrabošů a na základě aktuálních dat celoplošného monitoringu ÚKZÚZ rozšiřujeme počet okresů ohrožených kalamitním výskytem tohoto škůdce. Ke dni 1. 9. 2020 rozšířil ÚKZÚZ seznam okresů nejvíce zasažených...

Kategorie: Meziplodiny