Filtr

Pomozte odhalit výskyt škůdců a původců chorob rostlin

V důsledku klimatické změny a globalizace obchodu vzniká zvýšené riziko průniku nepůvodních škůdců a původců chorob rostlin na naše území. Pro jejich včasnou a úspěšnou regulaci je zásadní co nejdříve zjistit ohniska jejich výskytu. Ústřední kontrolní a zkušební stav zemědělský (ÚKZÚZ) proto spouští rozšířený systém pro oznamování podezření z výskytu...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Odolnost k fuzarióze klasu ve vztahu k výšce rostlin u pšenice

Fuzariózy klasu představují závažné onemocnění obilnin. Napadení fuzariózami klasu má dopad nejen na výnos, ale i na hygienickou jakost zrna (tvorba mykotoxinů). V letošním roce se zemědělci, zvláště v některých oblastech, setkávali po delší době s různě silným napadením porostů patogeny z rodu Fusarium a se zvýšeným obsahem mykotoxinu deoxynivalenolu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice na bramborách

Mšice jsou významnou skupinou škůdců bramboru. Patří k savému hmyzu a vyskytují se především na nadzemních orgánech, ale některé druhy jsou významné také na hlízách (mšice bramborová). Mšice svým sáním rostlinných šťáv zprvu rostliny oslabují, čímž se snižuje jejich vitalita, postupně mohou vznikat tvarové deformace, retardace růstu, barevné změny pletiv, trhliny...

Kategorie: Okopaniny

Ve Švédsku zlepšují pěstování řepky

V letošním roce si přivezl Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin stříbrnou medaili ze švédské soutěže v pěstování řepky Rapsmästaren. Manažera soutěže, agronoma a člena pořadatelského sdružení Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Albina Gunnarsona jsme pořádali, aby nám zodpověděl několik otázek. Týkají se jak vlastní akce, tak pěstování, významu a podmínek pro...

Kategorie: Olejniny

Nové slunečnice, které rozzáří pole

Jako celosvětový lídr ve šlechtění osiv nabízí Syngenta svým zákazníkům široké spektrum hybridů určených pro všechny používané pěstitelské technologie. Pěstitelé si tak mohou vybrat hybridy slunečnice od klasické pěstitelské technologie přes technologii Clearfield a Clearfield Plus až po technologii HTS k herbicidu Express 50 SX rezistentní hybridy slunečnice. V segmentu...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Osivo

Využití přísevu při pěstování brambor v pásmu ochrany vodních zdrojů

Zemědělská produkce může významně ovlivnit kvalitu vodních zdrojů. Pro jejich ochranu byla zřízena pásma ochrany vodních zdrojů II. stupně s omezením aplikace hnojiv a pesticidů. Zejména brambory vzhledem ke svým zvýšeným nárokům na přísun živin jsou náročné na používání hnojiv, což v pásmech ochrany vodních zdrojů představuje potencionální ohrožení vodních...

Kategorie: Okopaniny

Tři otázky pro Romana Pavelu

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, se dlouhodobě zabývá biologicky aktivními látkami z rostlin uplatnitelnými v zemědělství, ale i potravinářství. Zemědělské praxi osvětluje, co jsou botanické pesticidy, farmářské přípravky a základní látky a uvádí je do života.

Kategorie: Ochrana rostlin

Změny v zásobenosti uhlíku po zalesnění zemědělských půd

Jedním ze způsobů, kterým je možné snížit množství skleníkových plynů v atmosféře, je fixace uhlíku do vegetace a zvyšování množství organické hmoty v půdě. Zemědělské půdy mají vysoký potenciál k akumulaci, vázání a zadržování různých forem uhlíku. V porovnání s půdami lesními se vyznačují orničním horizontem, jsou méně acidifikované a...

Kategorie: Půda