Ozimá řepka a nástup jarní vegetace

Každoročně pořádá v únoru a březnu Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin několik jarních seminářů, které se věnují problematice pěstování řepky. Řeší se aktuální stav porostů ozimé řepky v daném regionu, důraz se klade na zásady výživy a hnojení řepky na jaře, její regulaci a ochranu proti chorobám a škůdcům. Zveřejňují se i marketingové informace, vývoj cen a odbyt olejnin a výsledky odrůdových pokusů. Letos se však vzhledem k epidemiologické situaci jarní semináře uskutečnily formou on-line semináře v TV ZEMĚDĚLEC, který moderoval Ing. Martin Sedláček. Tento příspěvek je věnován stavu porostů ozimé řepky na jaře 2021.

Začalo se sít pozdě

V běžných vegetačních ročnících je podle Ing. Hrdiny do 25. srpna zaseto 90 % porostů. Od Prahy na západ bylo zhruba do 25. srpna 2020 zaseto 60 až 70 % porostů řepky. Zbytek republiky začal sít až v týdnu od 17. srpna. Východní část republiky se potýkala s velkým množstvím srážek, sít se začalo až v posledním srpnovém týdnu. V září bylo ještě zaseto kolem 7 % porostů, což v měřítku České republiky znamená 25 000 hektarů. Po mokrých žních přišlo suché období, které trvalo od 2. 9.do 25. 9. U větší části porostů bylo problematické vzcházení řepky kvůli tomu, že byla příprava půdy provedena za mokra, docházelo k utužení půdy a k tvorbě hrud. V půdním profilu byl nadbytek vody a nedostatek vzduchu. Porosty stagnovaly, nechtěly v průběhu září růst, k tomu se přidalo poškození dřepčíkem olejkovým a v druhé polovině září i mšicemi. Na porostech, kde byla aplikována mořidla Lumiposa či Buteo start se zpočátku problémy s dřepčíky nevyskytovaly, ale protože stagnace řepky trvala delší dobu, bylo nutné použít i několik aplikací insekticidů. V průběhu září bývají běžně aplikovány regulátory růstu, v roce 2020 bylo takto ošetřeno pouze 20 % porostů.

Ing. Hrdina upozornil na extrémní projevy počasí v posledních letech, zejména na podzim 2020, kdy po suchém září přišel deštivý podzim. Česká republika byla opět od září do listopadu rozdělena na dvě části. V západní části spadlo 80 až 120 mm a ve východní od 200 do 250 mm, na severní Moravě spadlo místy více než 280 mm. V říjnu spadlo místy i 209 % normálu úhrnu srážek, v Čechách pak jen za říjen 72 mm a na Moravě a ve Slezsku 125 mm. To znamenalo nadbytek vody v půdě. Porosty pomalu sílily, v průběhu října se objevil dřepčík olejkový a pak i mšice. Od druhé poloviny října bylo možné porosty regulovat, pokračovalo se i s přihnojováním dusíkem. Srážky za listopad byly na úrovni 45 % normálu, průměrná teplota byla 3,8 °C. Sílily pouze zdravé porosty, řepka vysetá na souvratích byla ve velmi špatné kondici. Stav porostů na konci listopadu byl horší než v minulých letech. Pouze 83 % porostů bylo v dobrém a velmi dobrém stavu (kořenový krček více než 1 cm, a počet listů 10 a více). Celkem 13 % ploch bylo ve špatném stavu. Ing. Hrdina předpokládá, že 4 % porostů na 10 až 15 000 ha vůbec nepřežijí. Na podzim se nepodařilo zaset na 90 000 ha ozimy, takže na 100 000 ha výměry bude nutné zasít náhradní plodinu.

Západní část republiky je na tom mnohem lépe, celkem 90 % porostů je v dobrém stavu, ve východní části republiky se naopak vyskytuje až 30 % špatných porostů, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *