Ověření vlivu agrouhlí na úrodnost půdy v nádobové zkoušce

Využití organické hmoty zpracované pyrolýzou ke zvyšování úrodnosti půdy patří k hojně diskutovaným tématům posledních let. Pyrolýza je částečný rozklad organického materiálu za vysokých teplot bez přístupu kyslíku. Organické molekuly se během pyrolýzy transformují a vznikají stabilní molekuly bohaté na uhlík.

Tématem se v Úrodě č. 3/2021 zabývá Ing. Jaroslav Hynšt, Ph.D,,  z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Připomíná, že pod různými názvy (biochar, biouhel, agrouhlí) jsou tyto materiály doporučovány jako prostředek ke zúrodňování půdy. V půdě mají mít funkci stabilní organické hmoty, která poutá vodu a živiny a vytváří prostředí příznivé pro půdní organismy. To by se mělo projevit zvýšením úrodnosti půdy a následně také vyšším výnosem a lepším využitím živin. Doklady o reálných přínosech agrouhlí jsou však málo početné.

Vliv agrouhlí na výnos pěstovaných plodin a změny půdních vlastností byl ověřován ve vegetační nádobové zkoušce, která byla založena ve vegetační hale Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně v dubnu 2016. Byly testovány dva rozdílné typy agrouhlí, které byly aplikovány ve třech dávkách: 0,5 t/ha, 3 t/ha a 30 t/ha.

Z výsledků vyplývají spíše náměty na další testování agrouhlí než reálné možnosti využití, uvádí autor v závěru. Agrouhlí podle něj plně nenahradí vstupy dalších hnojiv do půdy. Přínosy agrouhlí by se mohly projevit při současné aplikaci živin, jejichž dostupnost je v půdě s agrouhlím nedostatečná. Předmětem dalšího zkoušení by mohla být současná aplikace agrouhlí se vstupy těchto nedostatkových živin. Nabízí se především kombinace agrouhlí a živinami bohatých organických hnojiv.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *