Ověření cílené aplikace herbicidů

Při realizaci cílené regulace zaplevelení je klíčovým krokem správná volba prahu pro ošetření. Je třeba použít takovou hodnotu prahu, aby na neošetřených plochách nedocházelo k významným ztrátám výnosu plodiny nebo k intenzivní produkci semen plevelů, která by v následujících letech vedla k výraznému nárůstu zaplevelení. Pro většinu plodin jsou dosud navrženy pouze hodnoty tzv. ekonomických prahů, které populační dynamiku plevelů nezohledňují.

Za účelem stanovení vhodných hodnot prahů pro herbicidní ošetření byl na pokusném pozemku ve středních Čechách založen polní pokus pro sledování vlivu variabilní aplikace herbicidů na výnos plodin a populační dynamiku plevelů.

 

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více v časopisu Farmář č. 3/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *