Otevřeli pobočku v České republice

Společnost Nufarm oznámila v rámci svého zasedání ve Štiříně otevření pobočky v České republice. Celosvětově jde podle Roberta Schmiedla, vedoucího pobočky Nufarm Hungária Kft., odštěpný závod, se sídlem v Praze, v pořadí o osmého hráče na trhu s přípravky na ochranu rostlin. Významné postavení zaujímá tato společnost, kterou provází již více než stoletá historie, v Austrálii, Evropě, Severní Americe a Asii. Nejdynamičtější vývoj zaznamenala za posledních dvacet let.

Společnost Nufarm disponuje širokým portfoliem přípravků do klíčových plodin evropských, potažmo českých polí. Jak upozornil Hildo Brilleman, ředitel společnosti Nufarm pro Evropu, Střední východ a Afriku, nedávnými akvizicemi obohatily sortiment v obilninách účinné látky tebuconazole, prochloraz, trinexapac, acetamiprid, diflufenican, fluazifop a fluroxypyr, v kukuřici mesotrione, sulcotrione, nicosulfuron a s-metolachlor, v řepce tebuconazole, acetamiprid a beta-cyfluthrin, a v ovocných sadech cyprodinil, fludioxonil a acetamiprid. Doplnil ale, že acetamiprid v přípravku Carnadine (půjde o tekutou formu) ještě není na trhu. Tuto novinku očekávají v následujících dvou letech.

V České republice bude nabídka firmy Nufarm zahrnovat 25 přípravků. Mezi top deseti produkty, o kterých hovořil Robert Schmiedl, patří herbicidy Fragma Delta (diflufenican 500 g/l, florasulam 50 g/l), Fragma Max (florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg), Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butyl 150 g/l) a Lentron (chlorotoluron 500 g/l), dále fungicidy Korazzo (azoxystrobin 250 g/l), Tyberius (tebuconazole 250 g/l) a Zamir 40 EW (prochloraz 267 g/l, tebuconazole 133 g/l), insekticid Jager (lambda-cyhalothrin 50 g/kg) a regulátory růstu Calma (trinexapac-ethyl 175 g/l) a Ephon Top (ethephon 660 g/l), první syntetický etephon do obilnin ve formulaci 660 g/l. Ke konečnému zákazníkovi se produkty dostanou skrze profesionální tým distributorů.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *