Osvoboďte řepku od všech plevelů

Správně zvolený přípravek a termín aplikace herbicidního ošetření v řepce jsou základními pilíři pro založení vitálního porostu řepky. Maximum asimilátů může být do generativních orgánů ukládáno jen u takových rostlin, které nebojují o živiny, vodu a prostor s konkurujícími pleveli. Ač se to zdá být neuvěřitelné, opět se blíží termín setí řepky. Nastává pravý čas pro aplikaci Brasan Teridox Packu.

Dobře založený porost řepky olejky vykazuje velmi silnou konkurenceschopnost k plevelům na poli ve vyšších vývojových fázích. Na počátku vývoje je tomu však jinak. Tehdy je potřeba zvýhodnit rostliny řepky potlačením plevelů herbicidy. S rozvojem pěstování a frekventovaným zařazením řepky v osevním sledu roste tlak problematických plevelů v porostech. Penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily patří mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce. Velice významné škody mohou napáchat také výdrol předplodiny nebo trvalé plevele.

Zabránit půdní zásobě semen plevelů

V případě vynechání herbicidního ošetření nedochází pouze k vývojové a následně výnosové depresi řepky vlivem kompetice o vodu, živiny nebo prostor. Dokončením vývojového cyklu plevelů se obnovuje nebo dokonce posiluje jejich půdní semenná zásoba. Vedle již zmíněných škodlivých druhů je potřeba potlačit také plevele, které škodí až zjara v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrá a mák vlčí. Svízel přítula je řazen mezi nejškodlivější plevelný druh v porostech řepky. Pouhá 0,5–1 rostlina/m2 již překračuje práh škodlivosti.

Plevele komplikují sklizeň

Nejen samotná kompetice o zdroje mezi řepkou a pleveli má zásadní vliv na sklizeň. Svojí přítomností komplikují plevele průběh sklizně v podobě problémů s mechanizací. Pokud není zakročeno desikačním ošetřením v tomto porostu, mají vybrané plevele vliv na nežádoucí zvýšení vlhkosti sklízeného produktu a jeho čistotu.

Plevele a infikace řepky

Nelze také opomenout skutečnost, že mezi vyjmenovanými plevelnými druhy se vyskytují plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem.

Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci

Herbicidní ošetření řepky tak reprezentuje jeden ze základních pilířů optimálního založení porostu a jeho následného vývoje. Vzhle­dem ke spektru škodících plevelů je důležité zvolit selektivní herbicid s reziduálním působením, a tudíž déle působící ochranou. Velký problém posledních let a především loňského roku představoval průběh počasí během setí i raného vývoje řepky.

Pokud je to možné, je optimální skloubit aplikaci herbicidu se setím a aplikovat v těsném závěsu podle aktuální spolehlivější předpovědi počasí. Preemergentní aplikací dochází k likvidaci plevelů již během fáze klíčení, a tím k úplné eliminaci případné kompetice. Neposlední výhoda preemergentní aplikace s sebou nese také možnost zasáhnout široké spektrum plevelů.

Právě za tímto účelem společnost Syngenta i v roce 2015 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci v řepce. Tento balíček poskytuje ošetření na deset hektarů řepky. Obsahuje 15 litrů přípravku Brasan a pět litrů přípravku Teridox.

Přípravek Brasan® obsahuje dvě účinné látky – dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd.

Přípravek Teridox® obsahuje účinnou látku dimetachlor (500 g/l). Jeho předností je vysoký stupeň tolerance ke všem odrůdám řepky.

Teridox Command Pack bez omezení

Dalším prostředkem k pre­emergentnímu ošetření řepky herbicidy může být také balíček Teridox Command Pack, který je navíc zcela bez omezení. Lze jej tedy použít i v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod.

Kompletní technologie

Společnost Syngenta nabízí kompletní technologii pro pěstování řepky. Výběr začíná nabídkou kvalitních liniových a hybridních odrůd řepky s možností výběru pro všechny pěstební podmínky. Pokračuje přes ochranu a regulaci až po předsklizňové ošetření řepky přípravkem Reglone. Herbicidní ošetření připravky Brasan a Teridox zajistí bez­problémové založení kvalitního porostu řepky olejky, který bude mít předpoklad pro nadprůměrný výnos.

 

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech

Foto:

Heřmánkovité plevele významně škodí v porostech řepky

Na podzim se mezi dvouděložnými pleveli vyskytuje také penízek rolní

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *