Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., z Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk a kol. hodnotili v letech 2016 a 2017 v maloparcelním pokusu s ozimou řepkou fungicidní sledy. Cílem bylo zjistit, zda může být rozdíl v termínu aplikace (počátek květu versus plné kvetení) příčinou rozdílné účinnosti fungicidních přípravků.

Do pokusů bylo pro fungicidní ošetření vybráno šest komerčních přípravků (Amistar Xtra, Pictor, Propulse, Symetra, Efilor, Prosaro 250 EC). Předkládané výsledky pokusů potvrzují velký vliv termínu fungicidní aplikace na její výslednou účinnost proti původci bílé hniloby Sclerotinia sclerotiorum. V ročnících charakteristických krátkým průběhem kvetení (tři týdny) jsou účinnější aplikace provedené v období počátku kvetení (BBCH 61–63). V letech s délkou kvetení okolo čtyř týdnů je výhodnější porosty fungicidně ošetřit v plném květu (BBCH 65–67). Při kvetení řepky okolo pěti týdnů nebyly výsledky při aplikaci na konci květu (BBCH 69) přesvědčivé.*

Detailní informace o pokusu a jeho výsledcích naleznete v Úrodě č. 1 na str. 30.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *