Opět vysoký výskyt mšic v řepce

Kalamitní výskyty mšic a následné problémy s napadením řepek virovými infekcemi jsou obecně srovnatelné s ročníkem 2016/2017, kdy bylo již na podzim na testovaných lokalitách potvrzeno téměř 100% napadení rostlin řepky ve všech hospodářsky významných oblastech. 

Uvádí to v tiskové zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Dodává, že v souvislosti s letošním extrémním podzimním výskytem mšic provedl ÚKZÚZ rovněž testování v nově založených porostech řepky, kde byly na přítomnost TuYV testovány jak rostliny, tak přenašeči viru, tj. mšice broskvoňová a mšice zelná. Celkem byly metodou ELISA otestovány vzorky ze 107 lokalit 67 okresů ČR. Na 94 lokalitách byl potvrzen výskyt TuYV v rostlinách, tedy v 87,9 % případů a na 70 lokalitách byl TuYV detekován v mšicích, tedy v 65 % případů. Pouze na devíti lokalitách byly viruprosté jak rostliny, tak mšice. Výskyt tohoto viru v rostlinách úzce souvisí se silnou aktivitou mšic v teplém podzimním období letošního roku. Populace mšic byly na mnoha lokalitách bez ochrany z velké míry napadány přirozenými nepřáteli, a to až z 50 %.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *