Odrůdy připravené na nová omezení

Práci pěstitelům nekomplikují pouze zhoršující se klimatické podmínky, na které jsou nuceni reagovat, ale také nová omezení použití přípravků na ochranu rostlin. Sílí tak poptávka po zdravých odrůdách ozimé pšenice, které jsou schopny odolávat nejrůznějším stresům. Právě takové si mohli prohlédnout účastníci celostátního polního dne společnosti SAATEN-UNION CZ s. r. o. v Bohatých Málkovicích.

Ing. Luděk Novotný, produktový manažer společnosti SAATEN-UNION CZ s. r. o., upozornil na to, že se na český trh dostává obrovské množství odrůd ozimé pšenice a ne všechny jsou u nás registrované a nemají tak ověřené vlastnosti. Připomněl také, že společnost SAATEN-UNION CZ s. r. o. letos oslavila dvacet let. „Naše společnost investuje velké množství financí do microscreeningu, předzkoušek a do státních zkoušek v České republice, více než 90 % námi nabízených odrůd je registrováno a prověřeno tak, aby byli pěstitelé maximálně spokojeni,“ uvedl.

Pro zásev na letošní podzim doporučil čtyři top odrůdy – Tobak, Genius, Patras a Rivero. „K těmto čtyřem nosným odrůdám patří doplňkové odrůdy, které jsou vhodné do specifických půdně-klimatických nebo technologických podmínek pěstování. Patří sem například raná odrůda Athlon jako specialista do sucha, či krmné pšenice Bonanza a Elixer,“ zdůraznil Ing. Novotný.

  • Athlon

„Raná pšenice Athlon byla omylem zaregistrovaná v pozdním sortimentu v kvalitě E. Je o dva dny ranější než Bohemia. Je to jediná odrůda, u které doporučujeme vysokou hustotu klasu na metr čtverečný, má vysokou HTZ 48 až 50 g. Má velmi dobrý zdravotní stav, někteří pěstitelé ji pěstují bez fungicidů. Má nižší vzrůst a vysokou odolnost proti poléhání. Odrůdu lze pěstovat i v lehčích písčitých půdách a aridních oblastech s nedostatkem vody. Pěstuje se na Břeclavsku, Hodonínsku, Znojemsku, v suché části Třebíčska a Vyškovska, v aridních oblastech západních Čech a na Žatecku,“ informoval Ing. Novotný.

  • Elixer

Odrůda Elixer je středně raná ozimá pšenice. Je registrována v sortimentu C a K, využívá se na krmné účely a výrobu oplatků. „Dobře zvládá těžké a jílovité půdy. Elixer dosahuje excelentních výnosů zrna, ale je třeba ji regulovat, protože má střední odolnost vůči poléhání,“ dodal Ing. Novotný.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *