Odpad z révy vinné proti mandelince bramborové

Ročně se v rámci udržovacích řezů révy vinné vyprodukuje množství biomasy, která slouží jen jako zdroj energie nebo končí jako odpad na hromadách zpět ve vinicích či na kompostech či jako mulč. Dala by se ale využít jako surovina k produkci přípravků na ochranu rostlin, například proti mandelince.

Tyto možnosti popisuje v krátkém článku v Úrodě č. 1/2019 Ing. Roman Pavela, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Uvádí, že tým ústavu ve spolupráci s francouzskými kolegy z Univerzity Bordeaux a INRA nově objevil, že extrakt získaný ze zbytků hroznů lze využít jako botanický insekticid. V rámci řešení projektu MAZV (QJ1610082) zjistili, že extrakt získaný ze zbytků hroznů obsahuje asi 25 % stilbenů, z nichž vitisin A a vitisin byly obsaženy v majoritním podílu. Aplikace 1% extraktu na rostliny brambor napadených larvami mandelinky bramborové způsobila jejich 100% mortalitu díky silné protipožerové aktivitě stilbenů. Extrakt, stejně tak jako jednotlivé stilbeny, inhiboval růst a vývoj larev tohoto významného škůdce. Bylo také zjištěno, že nejúčinnější ze stilbenů byl vitisin B a objevena řada zajímavých synergických vztahů. Navíc extrakt nebyl toxický na necílové půdní organismy – žížaly, a to ani ve vysokých dávkách.
Extrakt je proto vhodný pro vývoj nových environmentálně a zdravotně bezpečných botanických insekticidů. Výsledky byly společně publikovány v prestižním vědeckém časopise Journal of Pest Science.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *