Odolnost k fuzarióze klasu u odrůd jarní pšenice

Fuzariózy klasu jsou v současné době nejvýznamnější klasovou chorobou. Riziková je především tvorba mykotoxinů, ke které dochází v obilkách po infekci. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON).

Vzhledem k přísuškům v uplynulých letech se může zdát, že problematika klasových fuzarióz už není tak aktuální jako v minulosti. Nízký úhrn srážek opravdu představuje limitující faktor pro výskyt klasových fuzarióz a akumulaci mykotoxinů v zrnu. I v ročnících s přísuškem však mohou na některých lokalitách klasové fuzariózy způsobit problémy. Zvýšenou vlhkost v krajině mohou přinášet lokální srážky. Podle nejnovějších poznatků se riziko zvýšené akumulace mykotoxinů v důsledku rostoucích teplot může posunout i do vyšších poloh.

V tříletých pokusech (2017, 2018, 2019) se třemi opakováními na stanovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) byla hodnocena odolnost 15 odrůd jarní pšenice registrovaných v ČR a uvedených v Seznamu doporučených odrůd. Jako mírně rezistentní kontrola byla do pokusů zařazena odrůda Vánek.

Podle získaných výsledků Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu z VÚRV nejvyšší úroveň rezistence vykazuje dnes již starší odrůda Vánek. Pro zemědělskou praxi je zajímavé zjištění, že nižší obsah DON po umělé infekci F. culmorum byl zjištěn u odrůd Sibelius, Toccata, Pexeso, Alicia, Goldspring a Anabel. Vyšší odolnost odrůdy Alicia byla prokázána opakovaně a bylo potvrzeno, že kromě relativně nízkého obsahu DON vykazuje také nízkou redukci hmotnosti zrna na klas.

Pěstování těchto odrůd jarní pšenice s vyšší odolností doporučují odborníci z VÚRV při zvýšeném riziku výskytu klasových fuzarióz (předplodina kukuřice, bezorebné zpracování půdy, oblast s opakovaným zjištěním zvýšeného obsahu DON v zrnu). Největší náchylnost na základě všech sledovaných znaků vykazovala odrůda Kabot.

Více informací přináší článek autorů Ing. Jany Chrpové, CSc., Mgr. Jany Palicové, Ph.D., a Ing. Jany Kozové z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, zveřejněný v červnovém vydání časopisu Úroda (6/2020).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *