Od 1. července 2020 se mění podmínky nitrátové směrnice v ČR

V pondělí 15. června 2020 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Jedná se o prováděcí předpis k § 33 vodního zákona, kterým je v České republice uplatňována tzv. nitrátová směrnice (směrnice Rady 91/676/EHS). Jejím cílem je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování.

Novela upravuje vymezení tzv. zranitelných oblastí – na základě vyhodnocení údajů o vývoji obsahu dusičnanů v povrchových i podzemních vodách bude do zranitelných oblastí nově zařazeno 60 katastrálních území, naopak 45 jich bude vyřazeno. Současně novela nastavuje podmínky 5. akčního programu na období 2020–2024. Informoval o tom Ing. Jan Klír, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně. Úpravy vycházejí z monitoringu akčního programu, výsledků výzkumu i připomínek z praxe. „Přihlédnuto bylo i ke změnám klimatu, například na Vysočině již několik let pozorujeme delší vegetační období i pozdější nástup zimy,“ uvedl Ing. Klír. Zemědělci se nová pravidla dozvědí nejprve na seminářích a z internetu. Připravuje se i metodický pokyn, respektive komentované znění nového předpisu. V další fázi budou aktualizovány i informace u každého dílu půdního bloku v registru půdy na Portálu farmáře.

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec, který vychází 29. 6. 2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *