Ochrana ozimých ječmenů

Porosty ozimých ječmenů jsou ve fázi intenzivního dlouživého růstu. První aplikaci fungicidu s regulátorem, tj. Archer Turbo v kombinaci s Moddusem, v porostech hybridních ozimých ječmenů již většina pěstitelů provedla v době, kdy porost měl první kolénko. Na začátku sloupkování se aplikovalo i hnojivo ve druhém přihnojení N2.

Po letošní zimě bylo často nutné oše­třit porosty i proti komplexu chorob pat stébel (stéblolam, fuzária, paluška travní, rizoktonie). Ošetření vyžadovaly zejména ty porosty, které byly založe­ny po předplodině obilovině a zasety v dřívějších termínech. Na některých místech jsou vidět porosty ozimých obilnin ječmenů i pšenice, které vyka­zují příznaky virových zakrslostí (obr. 2).

Výživa mikroprvky

Možnou nápravou pro infikované po­rosty je aplikace mikroprvků, které snižují projevy viróz. Mezi doporučené mikroprvky patří především mangan (Mn), zinek (Zn) a měď (Cu). Speciálně

o manganu je známo, že podporuje vývoj sekundárních kořenů, zatímco měď a zinek zvyšují účinnost fotosyn­tézy. Všechny tyto mikroživiny redu­kují fyziologický stres. Společná apli­kace mikroprvků s fungicidy případně stimulátory růstu může u stresovaných porostů vylepšit jejich stav.

Regulace škůdců

V období intenzivního růstu ozimých ječmenů je nutné věnovat zvýšenou pozornost i výskytu škůdců. V polo­vině dubna se již objevili v porostech první dospělci kohoutků (obr. 3). Je­jich larvy mohou značně poškodit lis­tovou plochu porostů a tím snížit plo­chu fotosyntetického aparátu. Skryté nebezpečí znamená také výskyt mšic a křísků v porostech (obr. 4). Virózní rostliny mohou být zdrojem infekce pro tyto přenašeče viróz. Po nasátí šťávy z infikovaných rostlin mohou následně infikovat zdravé rostliny. Nezapomínejme proto na včasnou a účinnou aplikaci insekticidů!

Listové choroby

Kromě zmiňovaných chorob a škůd­ců je nutné sledovat výskyt listových chorob, jako jsou padlí travní, hnědá skvrnitost, Rhychosporiová skvrni­tost a Ramuláriová skvrnitost ječme­ne. Rozvoj infekce těmito choroba­

mi souvisí i s průběhem počasí. Ale v době, kdy se objevuje praporcový list, je čas na aplikaci fungicidu s dru­hým regulátorem růstu. Pro systém pěstování našich hybridních materiálů doporučujeme aplikovat kombinaci přípravku Bontima s regu­látorem růstu na bázi ethephonu (viz schéma ošetření). Bontima je nový pří­pravek společnosti Syngenta vyvinutý speciálně pro ječmeny. Tento přípravek obsahuje kombinaci dvou účinných látek isopyrazam 62,5 g/l + cyprodynil 187,5 g/l. Isopyrazam patří do skupiny nových SDHI účinných látek. Unikátní Duosafe technologie v přípravku Bon­tima zabezpečuje opravdu účinnou a dlouhodobou ochranu porostů ječ­mene proti chorobám.

Dohnojení dusíkem

Hybridní ječmeny je dobré pěstovat intenzivně. Proto bychom neměli za­pomínat na třetí dávku dusíkatého hnojení v období konce sloupková­ní (BBCH 37–39). Tato dávka dusíku podpoří kvalitu produkce, zejména obsah dusíkatých látek v zrně. Správně vedený porost s intenzivním systémem pěstování je zárukou dob­rého a kvalitního výnosu.

 

Dagmar Spitzerová,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *