Oceněni za šíření dobrého jména fakulty

Jednou z významných událostí, konaných u příležitosti oslav stého výročí založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU), bylo slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady AF MENDELU. Součástí slavnosti konané 26. září 2019 v aule MENDELU bylo také předání medailí. Oceněny byly významné osobnosti a instituce, které se zasloužily o rozvoj fakulty a šíření jejího dobrého jména.

Po slavnostních projevech doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a rektorky Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., následovalo ocenění těch, kteří přispěli a stále přispívají k rozvoji fakulty. Děkan doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., předal medaile Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně jako výraz díků za významný příspěvek v rozvoji vzdělání, vědy a šíření dobrého jména fakulty, či za spolupráci při naplňování tohoto jejího základního poslání. Toto významné ocenění obdrželo také vydavatelství Profi Press s. r. o., medaili přebral z rukou děkana ředitel vydavatelství Ing. Martin Sedláček.

Všechny oceněné instituce a osoby naleznete v některém z příštích vydání týdeníku Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *