Obilniny vyšlechtěné nejen na Moravě

Šlechtitelská stanice v Branišovicích má dlouholetou tradici a z její dílny pochází řada významných českých odrůd pšenice a ječmene. Dnes patří tato stanice k mezinárodní skupině R.A.G.T. Nejnovější sortiment i osvědčené odrůdy pšenice, ječmene, tritikale, žita a řepky představily na 21. Velkém polním dnu obilnin v Branišovicích na jižní Moravě společnosti VP AGRO, spol. s r. o., a RAGT Czech, s. r. o.

Na začátku června se do Branišovic sjelo přes pět stovek zájemců z řad zemědělské veřejnosti z celé republiky, aby se v rámci polního dne seznámili mimo jiné s nově vyšlechtěnými odrůdami. Na polním dnu v Branišovicích se v poloprovozních podmínkách představil sortiment odrůd ozimé pšenice společnosti RAGT Czech, s. r. o., kterou na českém trhu zastupuje společnost VP Agro. Také letos se seznam pšenic registrovaných v podmínkách České republiky rozrostl a nechybí v něm ani nové branišovické odrůdy pro sezónu 2014/2015. No rozlehlé výstavní ploše našli návštěvníci zastoupení i dalších firem, jako jsou Syngenta, Hanácká osiva s. r. o., Soufflet Agro, Agrotest fyto, Výzkumný ústav Kroměříž, Elita semenářská a. s., AGROKOP CZ, a. s., TIMAC AGRO CZECH s. r. o., OSEVA, a. s., OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., Agra pojišťovna, Mendelova univerzita v Brně a jiné.

Šlechtitelé se snaží o to, aby sortiment nabízených odrůd byl co nejpestřejší a aby si každý pěstitel mohl vybrat nejvhodnější odrůdu pro vlastní podmínky pěstování. Jednotlivé odrůdy na Velkém polním dnu v Branišovicích byly seřazeny podle potravinářské kvality od nejjakostnějších odrůd ozimé pšenice až po odrůdy krmné. K vidění byly odrůdy jak velmi rané, tak pozdní, jak krátké, tak delší, bez osin i s osinami. Z elitních odrůd si návštěvníci prohllédli Bakfis, Bardotku, Cimrmanovu ranou, Forhand, Federer a RW 51034.

Zájem byl i o odrůdu Matchball, která patří do sortimentu polopozdních odrůd ozimé pšenice s potravinářskou kvalitou A. Podle zástupce VP Agro má vysoké a stabilní číslo poklesu a je možné ji set i po obilnině. Výnos tvoří počtem klasů. U této odrůdy se vyplatí vysoká úroveň výživy a fungicidní ochrana zaměřená zejména proti klasovým chorobám. Další odrůda Premio doplňuje sortiment společnosti VP Agro o osinatou odrůdu.*

Bližší informace přineseme v týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *