Obilniny s barevným typem zrna

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. je pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, od roku 1992 navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského založeného již v roce 1951. Je organizací holdingového typu se dvěma dceřinými společnostmi Agrotest fyto, s. r. o. a Agrotrial, s. r. o. Agrotest fyto, s. r. o. se zabývá především vědecko-výzkumnou činností, šlechtěním obilnin, zkušebnictvím a poradenstvím v zemědělství. Agrotrial, s. r. o. je farma s vlastní produkcí, jež zabezpečuje podmínky pro provádění polních pokusů v rámci osevního sledu.

„Řada druhů rostlin syntetizuje v různých fázích vývoje barevné látky, způsobují charakteristickou barvu pletiv. Výskyt barev je spojován s adaptačními reakcemi rostlin na prostředí. To platí i pro zabarvení obilnin, včetně zrna,“ řekl Ing. Petr Martinek, CSc. ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. a představil expozici ústavu v Nabočanech.

„U většiny běžných odrůd pšenice seté se vyskytuje barva zrna označovaná jako červená, i když se jedná o různé odstíny okrového zbarvení. Mnohem méně se u odrůd vyskytuje barva bílá.“ „Může se vyskytovat i žluté zabarvení, které je tvořeno převážně xantofylem luteinem v endospermu zrna, který způsobuje nažloutlé zabarvení mouky,“ vysvětlil a představil ozimou odrůdu Citrus. U nás je registrována i jarní odrůda Luteus. Autorem těchto odrůd je prof. Dr. Wilhelm Jahn-Deesbach z Giessenu v Německu. Obě odrůdy jsou vhodné pro potravinářské a krmné účely. Například při zkrmování slepicemi způsobují intenzivnější žluté zabarvení žloutku. Zájmu návštěvníků neunikla ani PS Karkulka, jde o ozimou pšenici s purpurovým zbarvením zrna, které způsobují antokyany v nejsvrchnější vrstvě zrna – perikarpu. U purpurového zrna se antokyany do mouky vymílají velmi málo,“ dodal s tím, že většina antokyanů proto zůstává v otrubách. Proto je vhodné využití celozrnné mouky pro potravinářské výrobky. V zahraničí se purpurové zrno používá pro výrobu chleba s označením PurPur. Odrůda PS Karkulka je vhodná k potravinářskému a krmnému využití. Třetí představenou odrůdou byl Skorpion, který se vyznačuje modrým zabarvením zrna. Antokyany jsou u této odrůdy v aleuronové vrstvě. Modré zabarvení zrna se do této odrůdy dostalo ze zdroje pšenice z pozůstalosti Ericha von Tschermak-Seysenegg. Toto zabarvení je podmíněno zatím neznámým genem. Modré zabarvení zrna může pocházet i z jiných zdrojů, například z planého druhu Thinopyrum ponticum nebo z pšenice jednozrnky. Neobvyklé barevné látky v zrnu pšenice seté – antokyany a xantofyly (hydroxylované deriváty karotenů), mají antioxidační účinky. Ty se projevují snižováním výskytu volných radikálů v tělech konzumentů. „Jde o stejné nebo podobné antioxidanty, jako v ovoci a zelenině. Literatura uvádí, že mají preventivní účinek proti výskytu některých chorob,“ vysvětlil Ing. Martinek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *